Vurdering i kvote 2 på matematik-økonomi

 Kvote 2-vurdering matematik-økonomi

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: