Faglig profil og job - Bachelor i matematik-økonomi – Københavns Universitet

Matematik-økonomi > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor venter stadig flere spændende og komplicerede opgaver på at blive løst af dig, hvis du vælger denne uddannelse. Matematik-økonomistudiet giver dig nemlig forudsætninger for at forstå økonomiske modeller og deres matematiske grundlag, som der er brug for i mange sektorer i samfundet. I forhold til andre økonomistudier lægger matematik-økonomiuddannelsen meget vægt på matematisk og statistisk teori og mindre vægt på samfundsbeskrivelse og økonomisk historie. Du har mange muligheder i forbindelse med uddannelsen, som venter på dig med interesse for koblingen mellem økonomi og matematik.

Du får en lang række forudsætninger for at forstå økonomiske modeller og deres matematiske grundlag med denne uddannelse. Du får også stor indsigt i matematisk og statistisk teori.

Jobmuligheder

Mange arbejder inden for finansiering med avanceret modeludvikling i banker og for- sikringsvirksomheder. En del arbejder ved nationalbanker og offentlige institutioner, blandt andet som forskere ved universiteter. Det nære samarbejde og forhold til økonomi afspejles også ved, at der blandt de økonomiske vismænd er matematik- økonomer.

Typiske ansættelsessteder for nyuddannede er i banker og andre finansielle virksomheder, offentlig administration og planlægning, konsulentfirmaer eller planlægningsafdelinger i større virksomheder og softwarevirksomheder, der er specialiseret inden for økonomi og finansiering. En del fortsætter med ph.d.-studier i økonomi eller matematik-økonomi enten i Danmark eller i udlandet.