Undervisning og opbygning - Bachelor i matematik – Københavns Universitet

Matematik > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på tre måder:

  • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende, hvor en underviser gennemgår nyt stof og nye beviser.
  • Regneøvelser, som du skal bruge til gennemgang af stof og regning/gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Computerøvelser, hvor du kan afprøve teorien ved hjælp af computerprogrammer.

Opbygning

På bacheloruddannelsen får du en matematisk grundviden, og du bliver undervist i statistik og sandsynlighedsregning med senere muligheder for at specialisere dig i den retning.

Du får indsigt i centrale matematiske discipliner og lærer hvilke typer af spørgsmål og svar, der er karakteristiske inden for matematikken. Du får indsigt i at formulere og løse matematiske problemer og ræsonnere matematisk.

Valgfrihed

På bacheloruddannelsen er der et halvt års valgfrihed, som du kan bruge
til at dreje din uddannelse i en betemt retning. Det kan være fysik-, datalogi-, kemi- eller finans-retningen – eller du kan kombinere med et helt femte fag. Du kan også bruge valgfriheden på at lave et virksomhedsprojekt eller på at læse i udlandet.

Den valgfrie del kan enten placeres på 2. eller 3. studieår, eller den kan placeres allerede på 1. studieår. Hvis valgfriheden ønskes påbegyndt på 1. studieår, er der fire fastlagte muligheder:

Hvis du slet ikke kan se dig selv på en af disse specialiseringer eller ikke vil bruge din valgfrihed på første år, er der også en ”restspecialisering", der hedder:

Valg af specialisering kan måske lyde en smule skræmmende, men du skal nok få hjælp til at træffe det rigtige valg i løbet af studiestarten.

Hvorfor specialiseringer?

Det er vanskeligt at vænne sig til at læse matematik på fuld tid. For de fleste er det bedst at skrue trinvist op for omfanget af matematiktimer frem for at springe ud på det dybe vand med det samme.

Mange får hurtigt behov for at vide noget om, hvad matematikken kan bruges til. Derfor er det en god ide med kurser, der rent faktisk anvender matematikken til noget.

Du får også et perspektiv på, hvor studiet kan bære dig hen. Det betyder ikke, at du som matematik-fysik-studerende nødvendigvis skal ende med at arbejde med fysik, men alene det at se en anden faggruppes forhold til matematik giver et perspektiv på, hvor matematikken kan ende med at lede hen.