Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på tre måder:

 • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende, hvor en underviser gennemgår nyt stof og nye beviser.
 • Regneøvelser, som du skal bruge til gennemgang af stof og regning/gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
 • Computerøvelser, hvor du kan afprøve teorien ved hjælp af computerprogrammer.

Opbygning

På bacheloruddannelsen får du en matematisk grundviden. Du får indsigt i centrale matematiske discipliner: analyse, algebra, sandsynlighedsregning og geometri, og du lærer hvilke typer af spørgsmål og svar, der er karakteristiske inden for matematikken. Du får indsigt i at formulere og løse matematiske problemer og ræsonnere matematisk.

På uddannelsens andet år vælger du mellem tre specialiseringer. På specialiseringen i matematik fortsætter du med den brede vifte af matematik-discipliner. Du kan også specialisere dig i statistik – eller du kan vælge den gymnasierettede specialisering, hvor du får kompetencer til at undervise.

På tredje år har du en del valgfrie kurser, som du bl.a. kan bruge på at tage til udlandet eller lave et virksomhedsprojekt.

Specialiseringer i matematik

   

   

   

  Specialiseringen i statistik ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
  1. år Introduktion til de matematiske fag Lineær algebra i de matematiske fag Analyse 0 Analyse 1
  Diskrete matematiske metoder Sandsynligheds-regning og statistik Førsteårsprojekt i matematik Geometri 1
  2. år Lebesgueintegralet og målteori Sandsynlighedsteori Videnskabsteori for matematiske fag Valgfrit kursus
  Algebra 1 Statistiske metoder Sandsynlighedsteori 2 Matematisk Statistik
  3. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
  Valgfrit kursus Valgfrit kursus Bachelorprojekt

   

   

  Hvis du vil undervise i matematik, bør du overveje at følge den gymnasierettede specialisering i matematik. Her kombinerer du matematikken med et sidefag, så du får undervisningskompetence i begge fag. Der bliver større og større mangel på matematiklærere på ungdomsuddannelserne, så du er næsten garanteret et job, hvis du har matematik i din fagkombination.

  Det er blevet lettere at blive matematiklærer

  Inden du starter på matematikkurserne, holder vi et kursus for dig, der har været væk fra matematikken. Vi genopfrisker matematikken fra din ungdomsuddannelse og får dig flyvende i gang. Derfor hedder det Springbrætskursus

  På dit første kursus, Introduktion til de matematiske fag, kommer du på øvelseshold med andre sidefagsstuderende, og øvelserne er sammensat, så de giver mest mulig mening for dig, der vil være matematiklærer.

  Derudover følger du kurser, der har en didaktisk, videnskabsteoretisk og historisk tilgang til matematikken. De har alle til formål at ruste dig bedst muligt til at undervise i matematik.

  Den gymnasierettede specialisering i matematik ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold: