Udlandsophold

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få en anden faglig tilgang til dit studie samt forbedre dine sprogkundskaber?

At tage på studieophold i udlandet er ikke bare en oplevelse for livet, men i høj grad et karrierefremmende valg. Private virksomheder og offentlige institutioner efterspør­ger i dag de globale og interkulturelle kompetencer, man opbygger ved at studere i udlandet.

Opholdet er ofte af enten et eller to semestres varighed ved et udenlandsk universitet, og hvor det faglige udbytte kan meritoverføres til at blive en del af din danske uddannelse.

Det er en god idé at begynde planlægningen af dit studieophold i god tid, inden du gerne vil af sted. Typisk skal du gå i gang 1–1½ års tid inden din planlagte afrejse, men forberedelsestiden afhænger meget af, hvilken type ophold og/eller udvekslingsprogram, du gerne vil af sted på.

På Københavns Universitet har du gode muligheder for at læse i udlandet. SCIENCE har ca. 100 udvekslingsaftaler med universiteter i Europa, og dertil kommer Københavns Universitets aftaler med flere end 100 universiteter uden for Europa.

De fleste studerende vælger at lægge udlandsopholdet på sidste år af bacheloruddannelsen eller på den efterfølgende kandidatuddannelse. I princippet kan du tage til et hvilket som helst land, men de forskellige uddannelser har samarbejdsaftaler med mange udenlandske universiteter som gør, at du kan få en gratis studieplads det pågældende sted.

Hvornår kan jeg rejse ud?

  • Du skal have minimum 1 års beståede studier, før du kan rejse ud, men de fleste af Københavns Universitets partnere kræver minimum 2 års gennemførte studier før afrejsen.
  • Du kan tale med din studievejleder om, hvornår på din uddannelse et udlandsophold passer bedst ind.
  • De fleste studerende på SCIENCE rejser ud på deres 3., 4. eller 5. år.
  • Når du tager på et udvekslingsophold betyder det, at du får en gratis studieplads på det udenlandske universitet.
  • Til de fleste typer af udlandsophold kan du tage din SU med dig, og på mange af udvekslingsprogrammerne følger der automatisk et stipendie med. Derudover kan du søge forskellige private fonde og legater.