Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på medicin, skal du opfylde disse adgangskrav:

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A
  • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. Her skal du bestå kvote 2-prøven, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse.

Når du søger om optagelse

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at søge om optagelse i kvote 1 og komme i betragtning til optagelse på uddannelser, der har ledige pladser 26. juli og ved den efterfølgende ledig plads-optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du ikke mindst 6,0 i gennemsnit, skal du søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

I kvote 1 er 6,0 dog ikke nok til at blive optaget på denne uddannelse. I kvote 1 bliver ansøgere med et højere gennemsnit optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit. Det gennemsnit du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at blive optaget i kvote 1, kaldes adgangskvotienten.

I kvote 2, er det muligt at søge ind med et gennemsnit på mindre end 6,0, da en bestået kvote 2-prøve, viser os, at du har kvalifikationer, der svarer til 6,0 eller højere.

Adgangskvotienten fra sidste år, kan du se under "Optagelsestal" på denne side.