Undervisning og opbygning

Gennem hele bachelorforløbet på medicin vil du gå til undervisning ca. 15 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge går med forberedelse til de forskellige fag.  

Undervisning på medicin

Undervisningen på bacheloruddannelsen veksler mellem forelæsninger for hele årgangen, holdundervisning og forløb med case-studier og praktiske øvelser for 8-12 af dine medstuderende.

Både på 1. semester og 3. semester møder du patienter i korte klinikophold. Resten af bachelorstudiet er teoretisk tungt og skal give dig den baggrund, du behøver for at kunne deltage i den kliniske uddannelse på kandidatdelen.

Det meste af undervisningen foregår på Panum på Nørre Campus, og du vil blandt andet have timer i Mærsk Tårnet, som er udstyret med topmoderne auditorier og undervisningslokaler.

Udforsk studielivet på Panum og Nørre Campus.

Besøg Mærsk Tårnets hjemmeside.

Forberedelse og studieformer

Du vil gå til undervisning cirka 15 timer om ugen. Resten af tiden går med forberedelse til de forskellige fag, herunder læsning af pensum, diskussion af de læste tekster i studiegrupper, forberedelse af oplæg til undervisningen, informationssøgning og skriftlige øvelser.

Når du starter på uddannelsen, bliver du sat sammen med et hold af medstuderende – dit stamhold. I har undervisning sammen resten af bacheloruddannelsen.

Læs om den første tid på uddannelsen.

Litteratur og undervisningssprog

På bacheloruddannelsen i medicin foregår undervisningen overvejende på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

”Hole’s Essentials of Human Anatomy & Physiology” af Ricki Lewis, David N. Shier og Jackie L. Butler er et typisk eksempel på en fagbog på bacheloruddannelsen i medicin.

Eksamensformer

Når semestret slutter, skal du til mellem 1-3 eksamener. Du vil primært gå til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler, men du har i løbet af bacheloruddannelsen også enkelte mundtlige eksamener, og kurser du består ved aktiv deltagelse i undervisningen. 

Opbygning

På bacheloruddannelsen i medicin er alle studieelementer obligatoriske, men på kandidaten har du mulighed for selv at tegne din profil på det valgfri 5. semester.
Bacheloruddannelsen varer tre år og løber fra 1. til 6. semester.

På 1.-2. semester ligger de basale medicinske fag, f.eks. basal humanbiologi, cellebiologi og genetik.

På 3. til 5. semester ligger organkurserne, som samler undervisningen i anatomi, biokemi og fysiologi, (fx mave, tarm og lever), farmakologi, immunologi og almen patologi.

På 6. semester begynder grunduddannelsen i medicin og kirurgi, der fortsætter på kandidatuddannelsen. Du får en introduktion til de kliniske sygdomsenheder, herunder infektionsmedicin, lungesygdomme, kirtelsygdomme og bevægeapparatets sygdomme, og lærer om diagnostiske fag. I slutningen af bacheloruddannelsen skriver du dit bachelorprojekt sammen med en vejleder, som du selv finder, om et emne, som I sammen afgrænser. Bachelorprojektet skriver du i løbet af 5. og 6. semester.


Du kan finde yderligere informationer om studiets opbygning, ECTS-point m.v. i studieordningen for bacheloruddannelsen i medicin (eksternt link).

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.