Karrieremuligheder - Bachelor i medicin – Københavns Universitet

Medicin > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i medicin er første led i den samlede uddannelse til læge.

Som færdiguddannet læge har du mange muligheder for specialisering og kan både finde job på det offentlige og private arbejdsmarked, fx på hospitaler, i privat praksis eller i medicinalindustrien. Arbejdsløsheden er lav.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Bacheloruddannelsens primære formål er at kvalificere dig til den lægevidenskabelige kandidatuddannelse og er på den måde et led i den samlede uddannelse som læge.

Når du har gennemført bacheloruddannelsen i medicin, vil du blandt andet kunne:

  • Have en omfattende humanbiologisk viden og kendskab til lægemidler.
  • Fortolke og i nogle tilfælde udføre basale biokemiske, fysiologiske, genetiske, radiologiske, mikrobiologiske og patologiske analyser.
  • Undersøge mennesker med simple metoder og foretage førstehjælp.
  • Anvende og kommunikere om basale sundhedsvidenskabelige metoder.
  • Samarbejde med sundhedspersonale, patienter og pårørende på basalt niveau.

Hvad kan jeg læse videre til?

Bacheloruddannelsen i medicin sigter primært mod, at du videreuddanner dig på kandidatuddannelsen i medicin.

Læs mere om kandidatuddannelsen i medicin.

Du kan dog også tage andre kandidatuddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område, fx:

Hvad kan jeg blive?

Som læge kan du arbejde på offentlige eller private hospitaler eller have egen praksis som privatpraktiserende speciallæge.

Du kan også vælge en karriere inden for forskning og uddannelse ved et universitet eller i private virksomheder, fx i lægemiddelindustrien. Beskæftigelsesmulighederne er mange og arbejdsløsheden er lav.

Når du har taget kandidatuddannelsen i medicin, skal du igennem en klinisk basisuddannelse (turnusforløb) på 12 måneder for at få tilladelse til selvstændigt virke som læge (autorisation). For at blive speciallæge, skal du igennem et mindst fem års specialiseringsforløb efter den kliniske basisuddannelse. Du opnår derfor først en egentlig slutstilling sent efter selve medicinuddannelsen.

Ekstra information / Sidebar