Studiestart på medicin

Hvis du vælger at søge optagelse på medicin og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Rustur 16. august - 22. august

Inden du starter undervisning på bacheloruddannelsen i medicin, vil dine rusvejledere invitere dig og dine medstuderende med på rustur. Rusturen varer en uge, og alle nye studerende og rusvejledere mødes på Panum, hvorfra vi tager samlet af sted.

Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På rusturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du får flere oplysninger og tilmelder dig rusturen via studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Vær opmærksom på, at rusturen både er for sommer- og vinterstartere. 

Dine første dage på uddannelsen

I de første dage på uddannelsen deltager du i et introduktionskursus. Samtidig med kurset begynder undervisningen på dine kurser også.

På introduktionskurset introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser, du skal have, og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Under introduktionskurset og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, tutorerne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Din første undervisning begynder d. 28. august

Du begynder din uddannelse med kurserne:

  • Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
  • Tidlig patientkontakt
  • Førstehjælp

Læs mere om dine første kurser på uddannelsen her.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne på KU’s intranet er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om din første tid på uddannelsen. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.