Studieophold i udlandet

Som medicinstuderende er der gode muligheder for udlandsophold, når du er færdig med bachelordelen. På den nye 2015-kandidatstudieordning er det primært 5. semester på kandidatuddannelsen i medicin, som er velegnet til udveksling. Semesteret er afsat til 12-14 ugers kliniske kurser (20 ECTS) og til at skrive kandidatspecialet (10 ECTS). Det er muligt at tage disse kliniske perioder i udlandet.

Det er svært at komme ud i løbet af de første 3 år af medicinstudiet, bachelordelen, fordi denne del af uddannelsen er opbygget som integrerede kurser og eksaminer. Denne studiestruktur kan være svær at finde i udlandet.