Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i medicinalkemi er der i gennemsnit tyve timers undervisning om ugen – typisk fordelt på to halve og to hele dage. Derudover skal du forvente at bruge lige så mange timer på forberedelse. Undervisningen foregår:

I laboratoriet – allerede fra starten af studiet skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Det vil sige, at du kommer til at arbejde med at danne (medicinal)kemiske forbindelser, analysere dem med avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.

I klasseværelset – for at få teorien ind under huden gennemgår du stoffet og regner teoretiske opgaver sammen med 15-30 andre studerende og en underviser.

I auditoriet – hvor en forelæser gennemgår nyt stof for 100-250 studerende.

I læsegrupper – her hjælper du og dine medstuderende hinanden med at gennemgå og forstå stoffet.

Opbygning

Studieåret er opdelt i fire blokke på hver ni uger. I hver blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende kurser.

Allerede i blok 1 på første år skal du i laboratoriet og lave syntese, og gennem hele studiet er der afvekslende undervisning fordelt på teori til forelæsninger, øvelser i klasseundervisning og syntese og analyse i laboratoriet. I medicinalkemi er laboratoriet helt centralt, og der bliver lagt meget vægt på sikkerhed og praktisk træning, der ruster dig til at arbejde i fx medicinalindustrien.

Læsegrupperne foregår uden indblanding fra underviserne og hjælper dig til at få en dybere forståelse af det du lærer på studiet. Det giver dig også træning i at arbejde i teams – det er en vigtig disciplin i arbejdet som medicinalkemiker, hvor man typisk er mange der arbejder på det samme projekt.

Valgfrihed

På tredje år af uddannelsen har du fire helt valgfrie kurser. Dem kan du bruge på at specialisere dig inden for et særligt område af medicinalkemien, eller du kan tage kurser i et andet fagområde. Du kan også vælge at bruge noget af valgfriheden på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

 

Uddannelsen i medicinalkemi ser sådan ud: Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold: