Adgangskrav og optagelse - Bachelor i mellemøstens sprog og samfund – Københavns Universitet

Bachelor i mellemøstens sprog og samfund > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på bacheloruddannelsen mellemøstens sprog og samfund via kvote 1 og kvote 2. 

 • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
 • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen mellemøstens sprog og samfund skal du opfylde følgende adgangskrav:
 • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Yderligere et fremmedsprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

  Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

  KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

  Tidligere studerende eller studerende nu? 

  Har du studeret på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse? Se om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning via fakultetet.

  Sådan vurderer vi din ansøgning

  kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 vurderingskriterier, blandt andet uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring. Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. 

  80% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 20% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

  Se kvote 2 vurderingen for mellemøstens sprog og samfund 2017.