Adgangsgivende eksamener

pige ved bord

For at kunne søge optagelse på Københavns Universitet skal du have bestået en af nedenstående uddannelser/eksamener inden 5. juli kl 12. 

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen, kan du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts.

Vær opmærksom på, at du desuden skal opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Adgangsgivende eksamener

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
  • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Eksamen fra Duborg-Skolen
  • Eksamen fra A.P. Møllerskolen

Ansøgere fra Grønland med en adgangsgivende eksamen kan ansøge via den Grønlandske særordning med frist 15. marts kl. 12.

Foreløbig vurdering af dine muligheder for optagelse

Du kan få en foreløbig vurdering af, om du kan søge om optagelse, hvis din eksamen ikke fremgår af listen ovenfor. Vi modtager ansøgninger om foreløbig vurdering i perioden fra 1. september til 12. december.

Eksamener, der kun er adgangsgivende i kvote 2

Udenlandske eksamener (herunder nordiske)

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Internationale eksamener

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Dansk adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen

Med en adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen kan du søge optagelse både i kvote 1 og kvote to. Søger du i kvote 1, er det dog en god idé, at søge om optagelse i god tid og inden 1. juni. Læs mere her

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles en gymnasial eksamen (fx Rudolf Steiner), skal du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts.