Studieliv

På Mellemøstens sprog og samfund (i daglig tale MØS) er der er et utrolig godt fællesskab på tværs af de fire sproglige specialiseringer: arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk. Udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende, der har en anden sproglig specialisering, er meget frugtbart. 

Mellemøstens sprog og samfund er en del af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), hvor også asienstudier, øst- og sydøsteuropastudier og religionsvidenskab blandt andre hører hjemme. Der er en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs af uddannelser for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Fagråd

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. Emner kan fx være studiemiljø, tilrettelægge af undervisningen og forbedringer af studieordningen. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem fælles arrangementer, såsom bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive Venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

ToRS Studnyt

ToRS Studnyt er et nyhedsbrev for alle studerende på ToRS. Studnyt udkommer ca. hver anden uge. Her får du meddelelser fra instituttet og andre, ligesom du kan finde opslag om studiejob, praktikopslag og andre opslag om seminarer, konferencer, sommerskole og meget mere, som bliver sendt til instituttet. Studerende kan også sende tekster eller opslag som er relevante for medstuderende.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Få en rundvisning på Søndre Campus, hvor undervisningen på mellemøstens sprog og samfund foregår.