Studiestart

Hvis du bliver optaget på Mellemøstens sprog og samfund, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Dine første dage på uddannelsen - uge 35

De første dage på uddannelsen kalder vi for introugen. Den ligger i uge 35.

Du bliver budt velkommen på studiet af dine tutorer, som er ældre studerende, der sammen med studievejledningen står for programmet i introugen. Der vil være fokus både på sociale og faglige aktiviteter, så du lærer dine nye medstuderende og den uddannelse, du skal starte på, at kende. Ikke mindst fokuserer vi på, hvordan du kommer bedst fra start med at studere på et universitet. Det er ikke obligatorisk at deltage i introugen, men det er en rigtig god idé at være med, da det er med til at give en god start og et godt tilhørsforhold på uddannelsen.

Introforløbet er tilrettelagt så alle kan være med og der foregår ikke aktiviteter, der er grænseoverskridende eller stødende. Det er desuden universitetets politik, at alkohol skal holdes helt uden for det sociale og faglige program i dagstimerne.

Introugen slutter med immatrikulationsfesten, hvor Københavns Universitets rektor byder velkommen til hele den nye årgang studerende på universitetet.Hør to tutorer fortælle om introugen på uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet.

Hyttetur

I løbet af den første tid på uddannelsen, bliver du inviteret med på hyttetur. Hytteturen ligger som regel i perioden fra start september til midt oktober. Formålet med turen er at de nye studerende kan lære hinanden at kende uden for undervisningen. Tutorerne planlægger turen og der er fokus på aktiviteter, hvor der er plads til alle.

Din første undervisning

Undervisningen begynder i uge 36. På første semester skal du have kurserne:

  • Propædeutik A (arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk)
  • Mellemøstens moderne historie

Læs mere om undervisningen