Udlandsophold

På uddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund foregår en del af uddannelsen i udlandet. Hele årgangen er i udlandet samtidig - på 4. semester. Du kan derfor arrangere det, så du kommer til samme destination som en eller flere af dine medstuderende.

Udover det obligatoriske udlandsophold på 4. semester kan du også vælge at tage dele af eller hele dit bachelortilvalg, der ligger på uddannelsens 3. år, i udlandet. Her er ingen krav om, at det skal være i et mellemøstligt land.

Instituttet, som mellemøstens sprog og samfund er en del af, har en række udvekslingsaftaler med universiteter i både Norden og i Europa, fx Freie Universität og Humboldt i Tyskland, Oslo Universitet og Leiden i Holland. Disse universiteter udbyder alle mellemøstfag, så der vil der være rig mulighed for at finde noget af interesse. 

I Sussex i England kan du tage fag under deres School of Global studies med en bredere indgangsvinkel til kulturelle og regionale studier. Du har også mulighed for at tage til Bologna i Italien, hvor du kan studere de mellemøstlige sprog.

Endelig kan du selv planlægge et udlandsophold, så mulighederne er meget brede.