Vurdering i kvote 2 på jordbrugsøkonomi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Læs om kvote 2-forløbet her

Kvote 2-vurdering på jordbrugsøkonomi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: