Kvote 2-vurdering 2021

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet.

På miljø- og fødevareøkonomi modtog vi 45 ansøgninger til kvote 2-pladser. 18 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 24 eller højere. Se resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen (og evt. supplering) og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Det skriftlige interview bestod af tre spørgsmål. I vurderingen af din interviewbesvarelse indgik kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation, kendskab til uddannelsen og formidlingsevne.

I spørgsmål 1 udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at ansøgerne reflekterede over egne styrker og svagheder i en studiesammenhæng og kom ind på, hvorfor de mener, de kan klare studiet.

I spørgsmål 2 udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at ansøgerne demonstrerede, at de havde sat sig ind i uddannelsen og kendte til forskelle på beslægtede uddannelser.
  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan og hvilke elementer af uddannelsen der motiverer dem.

I spørgsmål 3 udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at ansøgerne nuancerede deres besvarelse og så en problemstilling fra flere vinkler.

  • at ansøgerne kom ind på, at skatter giver indtægter til staten, så den kan betale for velfærdsydelser som fx undervisning, sygehuse og veje. Derudover at skatter samtidig kan bruges til omfordeling fra rige til fattige, eller modsat fra fattige til rige.

 

Inden for kriteriet formidlingsevne udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at der var en struktureret og logisk formidling i et læsevenligt sprog, der ikke var påtaget og unødigt fyldt med fremmedord.


Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer det gymnasiale fag Matematik indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.