Faglig profil og job

Vi er syv milliarder mennesker i verden, og alle har brug for mad.

Produktion af fødevarer har stor samfundsmæssig betydning – både i den rige og i den fattigere del af verden. En større fødevareproduktion giver arbejdspladser, handel og velstand, men omvendt kan produktionen også give et øget pres på verdens natur, miljø og klima og velstanden kan blive ulige fordelt.

Som miljø- og fødevareøkonom kan du være med til at skabe positive forandringer lokalt, nationalt og internationalt. Ud over at være ekspert i økonomi kan du nemlig også se sammenhænge mellem økonomiske forhold og den generelle samfundsudvikling og se både de kortsigtede og langsigtede perspektiver. Kort sagt: du bliver ekspert i anvendt økonomi.

Dine kompetencer

På studiet får du først og fremmest indsigt i de økonomiske forhold, der er en forudsætning for at forstå og analysere vilkårene for national og  international økonomi generelt og inden for miljø, fødevarer og internationale forhold især.

Men de politiske og juridiske forhold spiller også en rolle. Du forstår, hvordan en virksomheds, et lands og den globale økonomi hænger sammen. Og ved hjælp af økonomisk, matematisk, juridisk og statistisk metode arbejder du med løsninger på økonomiske problemstillinger.

Du bliver introduceret til områder som virksomhedsøkonomi, miljøøkonomi, udviklingsøkonomi, verdenshandel, globalisering og bæredygtighed.  

Du får indsigt i produktionsforhold i fødevaresektoren og arbejder med hele værdikæden fra jord til bord. Du ved, hvordan man bedst fremmer en miljø- og klimavenlig produktion. Du får indblik i finansierings- og investeringsbeslutninger og lærer, hvordan virksomheder kan organisere sig i aktie- og andelsselskaber. Du ved, hvilken rolle told og handelsbarrierer har på frihandel, vækst og velstand både i både i- og ulande.

Som miljø- og fødevareøkonom ved du også, hvilken rolle handel spiller for udvikling i en globaliseret verden. Du ved, hvilken betydning fx EU’s og USA’s fødevarepolitik har for verdensmarkedet og verdens økonomier. Du får desuden viden om finanspolitik, valutasamarbejde, inflation og arbejdsløshed.

Med andre ord: du arbejder med økonomisk teori og metode anvendt på miljø, fødevarer og internationale forhold.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet er du eftertragtet på arbejdsmarkedet, fordi du er "anvendt økonom". Med din viden om økonomi, politik og jura har du mange karrieremuligheder, og der er et stærkt netværk, som kan hjælpe dig med at finde et job, der matcher din faglige profil og dine interesser.

Nyligt færdiguddannede kandidater har fx fået job som økonomer i EU og i FN-organisationen FAO. Andre arbejder i ministerier, styrelser og i forskellige råd. Derudover gør en del karriere i den finansielle sektor, fx i Nykredit og Danske Bank, som ekspert og rådgiver i konsulent- og rådgivningsvirksomheder, eller i erhvervsorganisationer som fx Landbrug og Fødevarer og Dansk Industri.

Studierelevant job 


Som studerende har du gode muligheder for at få et studierelevant job, uanset om du vil prøve dine kompetencer af i en offentlig eller i en privat virksomhed. Du kan også lave et virksomhedsprojekt som en del af dit studie og få udfordret og afprøvet din viden i praksis.