Miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet

Miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet er en økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og udvikling. Bemærk, at filmen refererer til "jordbrugsøkonomi", som uddannelsen tidligere hed.

Miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet – det faglige

Magnus læser bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet. Her fortæller han om det faglige indhold på studiet.

Miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet – studiemiljøet

Magnus fortæller om studiemiljøet og livet som studerende.