Undervisning og opbygning

Undervisningen på bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi foregår som en blanding af forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Du arbejder med problemstillinger inden for økonomi, jura og politik, og du får rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

Opbygning

Det første år får du en bred introduktion til problemstillinger inden for international økonomi og fødevarepolitik.

Du skal have matematik og lære de forskellige økonomiske discipliner at kende. I samfundsøkonomi lærer du om pengekredsløb og nationalregnskab. I mikroøkonomi dykker du ned i virksomhedens økonomi og lærer om profitmaksimering, markedsformer og nyttemaksimering.

Du kommer også til at beskæftige dig med de store økonomiske kredsløb. Vi diskuterer ulandenes særlige økonomiske situation samt den internationale økonomi, økonomisk samarbejde og samarbejdsorganisationer.

Andet og tredje år består af:

  • Obligatoriske kurser (svarende til 1 1/4 år)
  • Valgfrie kurser (svarer til 1/2 år)
  • Et bachelorprojekt (svarer til 1/4 år)

Læs mere om obligatoriske kurser, valgfrie kurser og bachelorprojekt.

Som en del af uddannelsen er det muligt at tage et halvt år med andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller tage til udlandet.

Uddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi er bygget således op. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold: