Obligatoriske og valgfrie kurser, bachelorprojekt

Her kan du læse mere om de forskellige elementer på miljø- og fødevareøkonomi.

Obligatoriske kurser 

På de obligatoriske kurser lærer du flere økonomiske discipliner. I velfærdsøkonomi diskuterer vi, hvordan man udnytter samfundets ressourcer bedst muligt.

Du lærer om politik, hvordan politiske beslutninger træffes, og hvordan en politisk beslutning bliver udført og evalueret. Du har statistik samt jura, hvor du lærer om fx de europæiske institutioner og traktater, og hvordan de påvirker den nationale og internationale politik.

Valgfrie kurser og bachelorprojekt 

De valgfrie kurser er din mulighed for at gøre din uddannelse personlig. Her kan du frit vælge kurser.

Det kan både være kurser inden for økonomi, jura og policy. Eller det kan være nogle af fakultetets mere naturvidenskabelige kurser inden for fx økologi eller miljø.

Desuden kan du følge fag på andre fakulteter ved Københavns Universitet eller CBS i København, som fakultetet har samarbejdsaftaler med. Det kan fx være i selskabsret, økonomisk historie, miljøledelse eller erhvervsanalyser.

Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt. Bachelorprojektet er et selvstændigt, skriftligt arbejde. Her vælger du et fagligt emne, som du fordyber dig i.

I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har ¼ år til at skrive dit projekt. Du kan både skrive alene eller i en gruppe.

Eksempler på temaprojekter og bacheloropgaver:

  • Hjælper bistand i udviklingslande?
  • EU's landbrugspolitik: Velsignelse eller forbandelse?
  • Toldbarrierer og den globale indkomstfordeling
  • Multinationale virksomheder i den nordiske fødevaresektor
  • Fra landmand til handelsmand
  • Handel, vækst og fattigdom i ulande