Vurdering i kvote 2 på moderne Indien og sydøstasienstudier

 Kvote 2-vurdering på moderne Indien og sydøstasienstudier

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: