Karrieremuligheder – Københavns Universitet

Moderne Indien og Sydasienstudier > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Karrieremuligheder


Kelly har arbejdet et semester for Rambøll i Indien som en del af sit praktikophold. Hør mere om, hvad hun har lavet.

Indien er en af verdens hurtigst voksende økonomier og ses på verdensplan som et vigtigt vækstmarked. Uddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier fokuserer derfor på at uddanne bachelorer, der ikke blot kan tale og forstå hindi, men også har kendskab til landets samfundsmæssige strukturer, historiske og politiske og økonomiske forhold og kulturelle koder. Forskere der er tilknyttet uddannelsen, bliver ofte brugt som rådgivere for erhvervsliv, presse og offentlige myndigheder omkring samfundsforhold i Indien og Sydasien.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Den sydasiatiske region består af landene Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan og Maldiverne, som i de sidste årtier har udviklet sig til en betragtelig politisk og økonomisk magtfaktor. Regionen huser mere end en fjerdedel af verdens befolkning og har en meget sammensat social og kulturel mangfoldighed med utallige traditioner, religioner, historieforløb og store sproglige variationer.

I løbet af uddannelsen lærer du at bruge både humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge og analysere Indien og resten af regionen på baggrund af undervisning i historie, geografi, religion, kultur, økonomi, politik og samfundsforhold. Det giver dig forskellige perspektiver på det moderne Sydasiens sociale, samfundsmæssige og kulturelle udvikling og forståelse for regionens betydning for resten af verden.

Sideløbende lærer du at tale, læse, skrive og oversætte hindi og særligt på uddannelsens første år vil du skulle arbejde intensivt med sprogstrukturer og anvende dem i kommunikation. Derudover vil du få en forståelse for, hvordan sprog og kultur hænger sammen.

Hvad kan jeg læse videre til?

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i moderne Indien og sydasienstudier, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

På kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier har du mulighed for at arbejde videre med bacheloruddannelsens regionale fokus på Sydasien. Kandidatuddannelsen forbereder dig til arbejdsmarkedet gennem organisationssamarbejder og praktikforløb.

Hvad kan jeg blive?

Du vil med en uddannelse i moderne Indien og sydasienstudier få sproglige og kulturelle kompetencer, der ruster dig til job i danske og internationale virksomheder og organisationer, der opererer i området eller samarbejder med lande i regionen. Det kan være handelsmæssigt, udviklingsprojekter i NGO'er, inden for udenrigstjenesten, i forsvaret eller i mediebranchen. Du kan også vælge at gøre uddannelsen bredere med henblik på fx kulturformidling, politologi, informationsteknologi og administration.

Uddannelsen kan også være et stærkt afsæt for en tværvidenskabelig forskerkarriere, hvor du fx undersøger forskellige problemstillinger, der knytter sig til regionen eller inden for social- og humanvidenskaberne.

En del studerende på moderne Indien og sydasienstudier bruger i løbet af deres uddannelse et semester på at tage i praktik hos en større international virksomhed, NGO eller tilknyttet en offentlig myndighed som Udenrigsministeriet, hvor de afprøver deres kompetencer i praksis.

Ekstra information / Sidebar