Vurdering i kvote 2 på molekylær biomedicin

Kvote 2-vurdering på molekylær biomedicin

Vi vurderer interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: