Faglig profil og job

Som noget specielt er molekylær biomedicin en tværfaglig uddannelse. Undervisningen er sammensat af naturvi­denskabelige og sundhedsvidenskabelige elementer. Det gør dig bedst muligt rustet til molekylærbiologisk forskning i menneskelige sygdomme.

Studiet giver dig den mest omfattede molekylærbiologiske viden af alle bachelorstudier. Du er med i frontlinjen, hvor du læser originale viden­skabelige artikler for at være med, hvor det sker. Du får det bedste grundlag for at deltage aktivt i biomedicinsk forsk­ning. Også i udlandet – såvel i et offentligt miljø som inden for den biomedicinske industri.

Desuden får du en række kompetencer:

  • Du lærer at udføre selvstændigt laboratoriearbejde i længerevarende og sammenhængende projekter.
  • Du bliver i stand til at foretage stringente, videnskabelige analyser af eget (og andres) eksperimentelle arbejde indenfor den molekylære biomedicin.

Jobmuligheder

Det er ud­dannelsens sigte, at kandidater i molekylær biomedicin er parate til at indtræde i inter­nationalt konkurrencedygtige forskergrup­per, inden for medicinalindustrien, sygehusvæsnet samt på universiteter og andre forskningsinstitutioner. Der er med andre ord masser af muligheder fremover.