Undervisning og opbygning

Du bliver primært undervist på tre forskellige måder på bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin:

  • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.
  • Eksaminatorier eller teoretiske øvelser, som du skal bruge til gennemgang af stoffet. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Laboratorieøvelser - en undervisningsform, der giver dig mulighed for at arbejde med teorien i praksis.

Opbygning

Du følger obligatoriske kurser, som svarer til to og et halvt års studier. De obligatoriske fag er en forudsætning for at forstå funktionen af såvel raske organismer som syge tilstande på molekylære, cellulære og fysiologiske niveauer.

Du kommer til at arbejde med de nyeste teknikker og den nyeste viden i forbindelse med komplicerede biologiske problemstillinger.

På tredje år har du en del valgfrihed, som du fx kan bruge på at lave et virksomhedsprojekt eller at læse i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorpro­jekt – dit første selvstændige forskningspro­jekt, hvor du skal fordybe dig i et område inden for biomedicinen under tæt vejledning af en forsker inden for feltet. 

Uddannelsen i molekylær biomedicin ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Almen kemi Biokemi Proteinkemi og enzymologi I Proteinkemi og enzymologi II
Komparativ anatomi Humanbiologi
2. år

Excitable celler (blok 1+2)

Medicinsk celle og vævsbiologi (blok 1+2)

Medicinsk genetik (blok 1+2) Molekylær-biologi Signaltransduktion
Fagets videnskabs-teori og etik for molekylær biomedicinere
3. år Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus  Human Fysiologi
Bachelorprojekt Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus

Det tredje år kan også se således ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Human Fysiologi
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Bachelorprojekt

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Bemærk, at kurserne "Molecular Microbiology" og "Immunology" hver tæller som to kurser.