Hvorfor læse musikvidenskab? 

På musikvidenskab skal du nørde med musikteori, lydproduktion, populærmusikstudier, musikhistorie og musikalsk antropologi. Uddannelsen er overvejende teoretisk, men praktisk musikudøvelse er også en stor del af dagligdagen, fordi de praktiske færdigheder er forudsætningen for at kunne arbejde videnskabeligt med musik. Som en del af uddannelsen skal du derfor også synge, spille forskellige instrumenter, producere lyd digitalt, arrangere musik, dirigere kor og lede sammenspil.

Hvad kan jeg blive? 

Med en bachelor i musikvidenskab kan du fx komme til at arbejde med formidling, administration eller blive PR-medarbejder i musik- og kulturlivet. Du kan også arbejde med undervisning på gymnasiet, musikskole eller på en højskole. Mange læser i første omgang videre på kandidatuddannelsen i musikvidenskab.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Ved studiestart får du udleveret en Studievejledning, hvor du kan læse om, hvor meget tid, du ca. skal bruge på de enkelte fagelementer. 

1. år

1. semester
2. semester

Populærmusik og musikalsk antropologi (15 ECTS)

Musikhistorie og musikhistorisk metode (15 ECTS) 

Analyse og satslære 1 (5 ECTS)

Praktiske discipliner 1 (10 ECTS

Analyse og satslære 2 (5 ECTS)

Praktiske discipliner 2 (10 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Musikvidenskabeligt emne med analyse (15 ECTS)

Musikvidenskab, æstetik og kulturteori (15 ECTS)

Musikledelse med arrangement (15 ECTS)

Musikvidenskabeligt emne med performance og produktion (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på musikvidenskab

På bacheloruddannelsen i musikvidenskab beskæftiger du dig med musik i bredeste forstand men med størst vægt på europæisk og amerikansk kunst- og populærmusik. Du kommer til at arbejde på tværs af grænserne mellem musikalske genrer, kulturer og historiske perioder. Der lægges både vægt på analysen af det enkelte stykke musik og på musikkens samspil med det omgivende samfund. 

Der er 12-20 timers undervisning om ugen på bacheloruddannelsen i musikvidenskab. Undervisningen foregår på større eller mindre hold, og der er altid mulighed for at komme i dialog med underviserne. Der er soloundervisning i sang på første studieår.

Bemærk, at du for at kunne blive optaget på studiet skal have bestået en adgangsprøve, der dokumenterer visse grundlæggende færdigheder inden for sang, hørelære og klaverspil. Læs mere om adgangsprøven her.

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i musikvidenskab. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i musikvidenskab vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Arbejdsmarkedet for kandidater i musikvidenskab er bredt. Cirka en tredjedel af kandidaterne bliver ansat som gymnasielærere, en anden tredjedel får arbejde i musik- og kulturlivet som administratorer eller som PR-medarbejdere, og den sidste tredjedel fordeler sig på en kategori af forskere, musikformidlere i mediebranchen og musikundervisere uden for gymnasiet.

FAQ Karrieremuligheder

 

Når du er færdig med din bacheloruddannelse behersker du grundlæggende teorier og metoder inden for musikvidenskab.

Du har lært at analysere musikalske fænomener og sætte dem ind i deres historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. Du har desuden indsigt i, hvordan man formidler musikfaglige emner i undervisning og professionelle sammenhænge. Du har opnået kendskab til digitale lydproduktions- og notationsprogrammer, og du kan arrangere musik og bruge både din stemme og et bredt spektrum af instrumenter til at instruere i solo- og korsang og sammenspil.

 

 

 

 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i musikvidenskab vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Arbejdsmarkedet for kandidater i musikvidenskab er bredt. Cirka en tredjedel af kandidaterne bliver ansat som gymnasielærere, en anden tredjedel får arbejde i musik- og kulturlivet som administratorer eller som PR-medarbejdere, og den sidste tredjedel fordeler sig på en kategori af forskere, musikformidlere i mediebranchen og musikundervisere uden for gymnasiet.

 

 

 

Studieliv

Musikvidenskab er en del af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), som også rummer uddannelserne i teater- og performancestudier, kunsthistorie og litteraturvidenskab.

Studiemiljøet på instituttet underbygges gennem både faglige og sociale tilbud, der spænder fra faglig indflydelse gennem fagråd og fordybelse på læsepladser til hyggeligt samvær i fagrådscaféen Roland Bar og redaktionelt arbejde med IKK’s fagblade.

Studiemiljøet på musikvidenskab er præget af sang og musik. Mange studerende synger i musikvidenskabs kor, spiller i bands eller deltager i en af de mange foreninger, der er på instituttet:

MIGP – Musikvidenskabs Melodi Grand Prix

Musikvidenskabs eget Melodi Grandprix afholdes hvert år i marts måned, hvor studerende fra alle årgange optræder med egne originalkompositioner og dyster om at vinde den traditionsrige sangkonkurrence.

HUM-Musical

Hvert år opsætter Musicalforeningen på  Det HUmanistiske Fakultet en musical der er skrevet, komponeret, spillet, sunget, instrueret og produceret af studerende fra fakultetet - heraf mange studerende fra musikvidenskab. Musicalen er med til at skabe sammenhold og dele faglige erfaringer på tværs af uddannelserne.

Akustisk Årstid

Akustisk Årstid arrangerer små akustiske koncerter ca. 1 gang pr. semester, hvor man kan melde sig til at komme og spille.

IKK Artist Talks

IKK Artist Talks er en række uformelle samtaler mellem kunstnere fra den danske såvel som den internationale kunstscene og studerende ved IKK. IKK Artist Talks' primære formål er at skabe kontakt mellem den akademiske og den udøvende del af kunstverdenen, mellem de studerende og kunstnerne.

IKK Artist Talks arrangeres af Fagrådet for Kunsthistorie og Visuel Kultur.

FLIKK (Film League IKK)

FLIKK arrangerer månedlige tema-filmaftener for alle på IKK. Vi forvandler Roland Bar til Amagers hyggeligste biograf; sætter projektor op, stiller sofaerne på række og serverer drikkevarer og gratis slik og popcorn.

ELEKTRONIKK

ELEKTRONIKK er et åbent og hyggeligt fællesskab, der gennem Musikvidenskabeligt Fagråd og Tuborgfondet har fået adgang til en DJ-pult, som vi giver uformel undervisning i et par gange om måneden. Målet at klæde jer på til at sammensætte og performe jeres eget DJ-set når ELEKTRONIKK og Roland Bar holder Klub Roland hen mod slutningen af semesteret.

FC Kvint

Musikvidenskab har deres helt eget fodboldhold, nemlig FC Kvint. Alle som har lyst til at være med er velkomne. Hvis man er tørstig på mere end blot en træning om ugen, kan man desuden vælge at melde sig til kampene, hvor FC Kvint dyster mod andre fag fra KU i den årlige uni-turnering.

Fagblade og tidsskrifter på IKK

Mange af fagområderne på instituttet har deres eget uafhængige fagblad eller tidsskrift, hvor studerende deltager i eller står for hele produktionen:

ROLAND BAR - Instituttets café og bar

ROLAND BAR er drevet af og for de studerende. Caféen består af et stort cafélokale med panoramavinduer og udsigt over kanalen samt et lobbyområde uden for caféen med sofaer, bordfodboldbord og det til stedet producerede installationskunstværk "Gravitypull (tourist) why thee implodes" af Ivan Perard og Marcus von Platen.

Flere gange i løbet af semestret bliver der holdt fredagscaféer, hvor man kan spille for hinanden og hygge sig med de andre studerende. 

Fagråd

Fagrådene på instituttet fungerer som demokratiske systemer, hvor studerende har stor indflydelse på uddannelserne - større indflydelse end mange af jer nok har været vant til fra gymnasiet, HF eller lignende. Støder du undervejs i dine studier på ting, der ikke fungerer, har du visioner for, hvordan du synes uddannelserne burde se ud, eller er du bare interesseret i at vide mere om, hvad der sker på studierne generelt, så burde du kigge forbi til et fagrådsmøde.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på musikvidenskab foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Jeg tror, det overraskede mig meget, hvor hooked jeg blev på alt det boglige omkring musikbranchen. Hvor meget man også kan lære praktisk af at få sat historiske tendenser eller kultur på.

Helena, studerende på musikvidenskab, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Helena, der læser musikvidenskab

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i musikvidenskab.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen og adgangsprøven til musikvidenskab

Overvejer du at læse musikvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser