Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på musikvidenskab, skal du opfylde disse adgangskrav:

Desuden skal du have bestået fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et sprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

*Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse.

 

 

 

Når du søger om optagelse

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Se også fristerne for tilmelding til Adgangsprøven på musikvidenskab.

Ansøgere med yderligere dokumentation: