Vurdering i kvote 2 på musikvidenskab

Kvote 2-vurdering på musikvidenskab

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: