Vurdering i kvote 2 på musikvidenskab

Når du søger om optagelse i kvote 2 på musikvidenskab, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et skriftligt interview

Bemærk: Du skal opfylde alle adgangskrav for at deltage i kvote 2-prøven, herunder adgangsprøven i musikvidenskab.

Kvote 2-prøven og det skriftlige interview foregår i København.

Det skal du vide om kvote 2, før du søger ind.



6 kriterier i kvote 2-vurderingen

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: