Adgangsprøven på musikvidenskab

Nenia Zenana, underviser på musikvidenskab, fortæller om adgangsprøven, og hvordan du kan forberede dig.

Covid-19 og adgangsprøven i musikvidenskab

Vi afholder adgangsprøven som planlagt med fysisk fremmøde i hele uge 22 for ansøgere, der har tilmeldt sig prøven senest 2. maj.
Kontakt os på musikvidenskab, hvis du har brug for mere information. 

Adgangsprøven

Adgangsprøven er obligatorisk for alle, der søger ind på musikvidenskab på Københavns Universitet. Prøven er en minimumsprøve, som skal sikre, at alle, der begynder på studiet, har visse elementære musikalske færdigheder.

Hvis du består adgangsprøven er det altså ikke ensbetydende med, at du bliver optaget på musikvidenskab. En bestået adgangsprøve er et adgangskrav, som du skal opfylde, ligesom  du skal opfylde de øvrige adgangskrav. 

Adgangsprøven består af fire obligatoriske elementer: En skriftlig prøve i hørelære, en prøve i sekunda vista klaver, forespilning af et indstuderet klaverstykke og  forsyngning af en indstuderet sang. Derudover har du mulighed for en ekstra frivillig delprøve. Læs mere om delprøverne.

Tilmeldingsfrist til adgangsprøver

  • 2 . januar for prøven i januar
  • 2. maj for prøven i maj

Tidspunkt for adgangsprøver

I 2020 afholder vi adgangsprøver på musikvidenskab i hele uge 22. Se tilmeldingsfrister ovenfor. 

De personlige prøvetidspunkter meddeles pr. email hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen, og senest 14 dage før prøverne afholdes. Begge prøverunder er åbne for ansøgere både i kvote 1 og kvote 2. Hvis du ikke består prøven i januar, kan du tilmelde dig en ny prøve i maj.

Vurderer vi, at der er et behov for en opsamlende prøve for ansøgere, der ikke bestod prøven i januar/maj, vil en sådan prøve blive afholdt i juni. Ansøgere der har været til prøve i hhv. januar/maj, vil modtage en e-mail om denne opsamlende prøve. 

Bedømmelse og gyldighed

Til hver af de fire obligatoriske delprøver er der fastsat minimumskrav, som skal opfyldes. Hver delprøve bedømmes 'bestået' eller 'ikke bestået', og alle fire delprøver skal være bedømt 'bestået' for, at du har bestået adgangsprøven. Tidligere beståede delprøver har højst gyldighed i to år. Du skal blot dokumentere, hvad du har bestået, ved at fremlægge kopi af svar fra tidligere prøver.

Ansøgningsprocedure

  1. Tilmeld dig adgangsprøven på musikvidenskab (se frister ovenfor). Udfyld skemaet og send det til eksamen.musik@hum.ku.dk. 
  2. Mød op og deltag i adgangsprøven
  3. Upload bevis for bestået adgangsprøve i din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du ikke består en eller flere af adgangsprøvens delprøver, bliver der set bort fra musikvidenskab i din ansøgning på optagelse.dk. Hvis du for eksempel har valgt musikviden­skab som 1. prioritet og historie som 2. prioritet, bliver historie automatisk rykket op som 1. prioritet.

Forberedelse til prøven

Læs beskrivelsen af prøven grundigt. Universitetet tilbyder ikke forberedende undervisning. Det er muligt at finde relevant undervisning på musikskoler og MGK og du kan desuden downloade app'en EarMaster, hvor du kan øve hørelære.