Adgangsprøven på musikvidenskab

Nenia, underviser på musikvidenskab, fortæller om adgangsprøven, og hvordan du kan forberede dig.

Adgangsprøven

Adgangsprøven er obligatorisk for alle, der søger ind på musikvidenskab på Københavns Universitet. Prøven er en minimumsprøve, som skal sikre, at alle, der begynder på studiet, har visse elementære musikalske færdigheder.

Hvis du består adgangsprøven er det altså ikke ensbetydende med, at du bliver optaget på musikvidenskab. En bestået adgangsprøve er et adgangskrav, som du skal opfylde, ligesom  du skal opfylde de øvrige adgangskrav. 

Fire delprøver i adgangsprøven

Adgangsprøven til musikvidenskab består af fire elementer: Et indstuderet klaverstykke, en indstuderet sang, en skriftlig prøve i hørelære og en prøve i klaverspil fra bladet. Læs mere om delprøverne.

Tilmeldingsfrist til adgangsprøver

  • 2 . januar for prøven i januar
  • 2. maj for prøven i maj

Tidspunkt for adgangsprøver

Vi afholder adgangsprøver på musikvidenskab 29. og 30. januar, og igen i 27. og 28. maj. Se tilmeldingsfrister ovenfor. 

De personlige prøvetidspunkter meddeles pr. email hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen, og senest 14 dage før prøverne afholdes. Begge prøverunder er åbne for ansøgere både i kvote 1 og kvote 2. Hvis du ikke består prøven i januar, kan du tilmelde dig en ny prøve i maj.

Vurderer vi, at der er et behov for en opsamlende prøve for ansøgere, der ikke bestod prøven i januar/maj, vil en sådan prøve blive afholdt i juni. Ansøgere der har været til prøve i hhv. januar/maj, vil modtage en e-mail om denne opsamlende prøve. 

Bedømmelse og gyldighed

Til hver af de fire delprøver er der fastsat minimumskrav, som skal opfyldes. Hver delprøve bedømmes 'bestået' eller 'ikke bestået', og alle fire delprøver skal være bedømt 'bestået' for, at du har bestået adgangsprøven. Tidligere beståede delprøver har højst gyldighed i to år. Det vil sige, en bestået prøve fra 2016, er gyldig til og med optagelsen 2018. Ved fornyet prøve er det ikke nødvendigt at indstille sig til allerede beståede delprøver. Du skal blot dokumentere, hvad du har bestået, ved at fremlægge kopi af svar fra tidligere prøver.

Ansøgningsprocedure

  1. Tilmeld dig adgangsprøven på musikvidenskab (se frister ovenfor)
  2. Mød op og deltag i adgangsprøven
  3. Upload bevis for bestået adgangsprøve i din ansøgning på Optagelse.dk.

Du skal selv melde dig til prøven via tilmeldingsskemaet. Skemaet er i word-format, så du kan gemme en kopi på din computer, udfylde det, og sende det til fagsekretæren på musikvidenskab på e-mail: eksamen.musik@hum.ku.dk 

Tilmelding sendes til musikvidenskab

Du skal ansøge separat til adgangsprøven på musikvidenskab. Men du skal også oprette en ansøgning om optagelse via Optagelse.dk. Når du får en mail som bevis for, at du har bestået adgangsprøven, skal en kopi af mailen uploades sammen med din ansøgning. Mailen skal indeholde samtlige oplysninger som fremgår af den mail, du modtager fra sekretariatet på musikvidenskab.

Hvis du ikke består en eller flere af adgangsprøvens discipliner, bliver der set bort fra musikvidenskab i din ansøgning på Optagelse.dk. Hvis du for eksempel har valgt musikviden­skab som 1. prioritet og historie som 2. prioritet, bliver historie automatisk rykket op som 1. prioritet. Eventuelle lavere prioriteter rykker tilsvarende op. 

Forberedelse til prøven

Læs beskrivelsen af prøven grundigt. Universitetet tilbyder ikke forberedende undervisning. Rødovre Musikskole tilbyder holdundervisning i hørelære målrettet indholdet i adgangsprøven.

Det er også muligt at finde relevant undervisning på andre musikskoler og MGK.