Adgangsprøven

Adgangsprøven er obligatorisk for alle, der søger ind på musikvidenskab på Københavns Universitet. Prøven er en minimumsprøve, som skal sikre, at alle, der begynder på studiet, har visse elementære musikalske færdigheder.

Hvis du består adgangsprøven er det ikke ensbetydende med, at du bliver optaget på musikvidenskab. En bestået adgangsprøve er et adgangskrav, som du skal opfylde, ligesom du skal opfylde de øvrige adgangskrav.

Adgangsprøven består af fire obligatoriske elementer: En skriftlig prøve i hørelære, en prøve i sekunda vista klaver, forespilning af et indstuderet klaverstykke og forsyngning af en indstuderet sang. Derudover har du mulighed for en ekstra frivillig delprøve. Læs mere om delprøverne.

Tilmeldingsfrist til adgangsprøver

 • 2. januar for prøven i januar
 • 2. maj for prøven i maj - der kan være en mulighed for at tilmelde sig efter d. 2. maj. Skriv til eksamen_musik@hum.ku.dk for at høre, om det stadig er en mulighed.
 • 5. august kl 12.00 for ekstraordinær prøve i august for ansøgere til ledige pladser.

Tidspunkt for adgangsprøver

 • Adgangsprøver i januar: 25. og 26. januar.
 • Adgangsprøver i maj: 22. maj, 23. maj og 27.maj.
 • Ekstraordinær prøve i august for ansøgere til ledige pladser: 7. august.

Se tilmeldingsfrister ovenfor.

De personlige prøvetidspunkter meddeles pr. email hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen, og senest 14 dage før prøverne afholdes. Begge prøverunder er åbne for ansøgere både i kvote 1 og kvote 2. Hvis du ikke består prøven i januar, kan du tilmelde dig en ny prøve i maj.

Vurderer vi, at der er et behov for en opsamlende prøve for ansøgere, der ikke bestod prøven i januar/maj, vil en sådan prøve blive afholdt i juni. Ansøgere der har været til prøve i hhv. januar/maj, vil modtage en e-mail om denne opsamlende prøve.

Bedømmelse og gyldighed

Til hver af de fire obligatoriske delprøver er der fastsat minimumskrav, som skal opfyldes. Hver delprøve bedømmes 'bestået' eller 'ikke bestået', og alle fire delprøver skal være bedømt 'bestået' for, at du har bestået adgangsprøven. Tidligere beståede delprøver har højst gyldighed i to år. Du skal blot dokumentere, hvad du har bestået, ved at fremlægge kopi af svar fra tidligere prøver.

Ansøgningsprocedure

 • Tilmeld dig adgangsprøven på musikvidenskab (se frister ovenfor). Udfyld skemaet og send det til eksamen_musik@hum.ku.dk.
 • Mød op og deltag i adgangsprøven
 • Upload bevis for bestået adgangsprøve i din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis der er en eller flere af adgangsprøvens delprøver, du ikke består, bliver der set bort fra musikvidenskab i din ansøgning på optagelse.dk. Hvis du for eksempel har valgt musikvidenskab som 1. prioritet og historie som 2. prioritet, bliver historie automatisk rykket op som 1. prioritet. Beståede discipliner gælder i to år, så du kan tilmelde dig næste prøve, hvor du kun skal op i ikke-beståede discipliner.

Forberedelse til prøven

Læs beskrivelsen af prøven grundigt. Universitetet tilbyder ikke forberedende undervisning. Det er muligt at finde relevant undervisning på musikskoler og MGK og du kan desuden downloade app'en EarMaster, hvor du kan øve hørelære.

Delprøver 

Adgangsprøven består af fire obligatoriske delprøver. Prøven tager ca. 20 minutter. Inden prøven får du udleveret den sekunda vista sats, du vil blive prøvet i, og du får 20 minutters forberedelse i et lokale med flygel.  Prøven indeholder alle fire discipliner i rækkefølge efter eget valg.

Skriftlig prøve i hørelære

Den obligatoriske skriftlige prøve består af en række opgaver i trinbestemmelse, intervalbestemmelse, en melodi-diktat, en rytme-diktat, treklangsbestemmelse og becifringsnotation. Du skal have godt halvdelen af de mulige point for at bestå prøven. Se eksempler på typer af opgaver, der skal løses i prøven (pdf).

Den praktiske prøve

Den individuelle, praktiske prøve består af tre obligatoriske delprøver samt en frivillig delprøve.

SEKUNDA VISTA KLAVER
Sekunda vista klaver betyder at du skal spille noget, du har set før. De 21 satser, som anvendes til prøven, finder du her på siden, så du allerede nu kan begynde at øve på dem alle sammen. De har forskellig sværhedsgrad, men dækker tilsammen ret fint det, som du skal kunne til prøven.

Forberedelse

Lige før den praktiske prøve trækker du én af disse 21 klaversatser. Du har derefter 20 minutter alene i et lokale med klaver til at forberede dig på at spille satsen. Den første halvdel af satsen spilles efter noder i G- nøgle og F-nøgle med højre og venstre hånd samtidig. Den anden halvdel af satsen spilles som becifringsspil, hvor bassen spilles i venstre hånd, meloditonen øverst i højre hånd og akkorden overvejende i højre hånd under meloditonen. Tjek linket her for at se anvisninger i, hvordan vi vil bede dig om at spille becifringsspil. Opgaven anses ikke for at være bestået, hvis der kun spilles melodi i højre hånd og hele akkorden lægges i venstre hånd.

Den praktiske prøve

Inden satsen spilles, spiller du en kadence i den pågældende toneart, så hænder og ører er indstillet på den. Kadencen skal spilles som angivet i linket her.

Vi lytter og ser efter: flow, om der er fysisk fornemmelse for klaveret, kendskab til fortegn og tonearter, evne til at spille efter både G-nøgle/F-nøgle og becifringer.

Et selvvalgt indstuderet klaverstykke af lettere sværhedsgrad

Maximal varighed ca. 3 min. Det er ikke vigtigt, om du spiller efter noder, becifringer, udenad, rytmisk, klassisk.
Vi lytter og ser efter: din evne til at fremføre et indstuderet stykke og derudover din teknik, hvordan dit udtryk er, om du kan spille både akkorder og fingerspil, musikalitet, et vist flow.

Her er nogle eks. på sværhedsgrad:

 • Bach: en sats fra Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
 • sats af en lettere sonatine, fx Clementi op. 36, nr 1
 • en Oscar Peterson exercise
 • Carl Nielsen: Folketone
 • Chick Corea: Childrens song 1 eller 2
 • Bartok: for children 3, 13, 14 eller 15
 • Joy of Jazz: Easy does it, Lady bird, Love somebody (evt. kun takt 1-16), Get out of here (evt kun takt 1-20)

En selvvalgt sang med dansk tekst

Vi hører normalt kun et vers. For at kunne vurdere din sangstemme bedst muligt vil vi bede dig om ikke at akkompagnere dig selv. Der vil være en pianist til stede. Sørg for at medbringe et eks. af sangen med noder eller becifringer i rigtig toneart.
Som opvarmning til sangen beder vi dig imitere en klappet rytme (link til video) og eftersynge en kort frase.
Vi lytter og ser efter: dit stemmemateriale, intonation, dit udtryk, om du formidler teksten tydeligt. Det er mere stemmens muligheder end egentlig tekniske færdigheder, der vurderes i denne del prøven. 

Her er nogle eks. på velegnede sange:

 • I østen stiger solen op – tekst: B. S. Ingemann, mel: C. E. F. Weyse
 • I skovens dybe, stille ro – tekst: Fritz Andersen, mel: Folkemelodi fra Langeland
 • Det var en lørdag aften – tekst: Folkevise, mel: Folkemelodi
 • Noget om helte – tekst: Halfdan Rasmussen, mel: Robert Normann
 • Sensommervise – tekst og mel: Kirsten og Finn Jørgensen
 • Duerne flyver – tekst: Klaus Rifbjerg, mel: Bent Fabricius-Bjerre
 • Julen har bragt velsignet bud – tekst: B. S. Ingemann, mel: C. E. F. Weyse
 • Forårsdag - tekst og mel: Anne Linnet
 • Du er – tekst og mel: Martin Nordborg/Søs Fenger
 • Frit land – tekst og mel: Carl Emil Petersen

Frivillig delprøve: spil på medbragt instrument

Hvis du har lyst, har du desuden mulighed for at forespille et indstuderet stykke musik på et medbragt instrument. Maximal varighed ca. 3 min.

Vi lytter og ser efter: din evne til at fremføre et indstuderet stykke, musikalitet, flow og hvordan dit udtryk er. Dette element af adgangsprøven bestemmer du selv om du vil vælge til eller fra.

Hørelæreprøve

Som en del af den praktiske prøve vil du blive prøvet i disse hørelærediscipliner.
Du vil i indkaldelsesmailen modtaget 3 sider med de opgaver, du vil blive prøvet i til prøven. Læs dem grundigt igennem, så du er bedst muligt forberedt. Til prøven vil en underviser spille opgaverne og du noterer svarene på opgavearkene, som du får udleveret på dagen.