Karrieremuligheder - Bachelor i musikvidenskab – Københavns Universitet

Musikvidenskab > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Uddannelsen i musikvidenskab beskæftiger sig med den europæiske kunstmusik fra middelalderen til populærmusik og fremmede kulturers musik i dag.

Selvom uddannelsen overvejende er teoretisk, er praktisk musikudøvelse også en stor del af dagligdagen, fordi de praktiske færdigheder er forudsætningen for at kunne arbejde videnskabeligt med musik.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Som studerende på musikvidenskab bliver du i stand til at skrive musik, skrive om musik og spille musik. Du får grundlæggende viden om bl.a. musikhistorie, populærmusikstudier,
musikalsk antropologi og kulturteori, musikalsk analyse, satslære og musikteori, og du bliver trænet i hørelære, klaverspil, korsang og sang.

Du bliver undervist i musikledelse og i at udarbejde satser fx til undervisningsbrug, og du lærer, hvordan man researcher og formidler musikfaglige emner i undervisning og professionelle sammenhænge. Du lærer at sætte musikalske fænomener ind i deres historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. Og så bliver du trænet i at undersøge musikvidenskabelige emner gennem research, problemformulering og refleksion samt at formidle viden om musik.

I studiets praktiske del, som vægter mindre i studiet, bliver du tilbudt undervisning i klaver, sang, musikledelse, mv., og du opøver færdigheder, der er en forudsætning for den videnskabelige beskæftigelse med musik.

Om forskningen på faget

Musikvidenskab beskæftiger sig principielt med alle former for musik, og fagets nyere udvikling har betydet en stadig udvidelse af genstandsfeltet og en forøgelse af mængden af forskellige indfaldsvinkler og metoder.

Hovedvægten ligger på tre bredt definerede områder: europæisk kunstmusik fra de tidligste tider til vore dage, moderne populærmusik og fremmede kulturers musik i samspil med de

Hvad kan jeg læse videre til?

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i musikvidenskab, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Hvad kan jeg blive?

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i musikvidenskab vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Arbejdsmarkedet for kandidater i musikvidenskab er bredt, og på kandidatuddannelsen kan du profilere uddannelsen i forskellige retninger. Cirka en tredjedel af kandidaterne bliver ansat som gymnasielærere, en anden tredjedel får arbejde i musik- og kulturlivet som administratorer eller som PR-medarbejdere, og den sidste tredjedel fordeler sig på en kategori af forskere, musikformidlere i mediebranchen og musikundervisere uden for gymnasiet.

Ekstra information / Sidebar