Karrieremuligheder

På bacheloruddannelsen i musikvidenskab beskæftiger du dig med musik i bredeste forstand men med størst vægt på europæisk og amerikansk kunst- og populærmusik. Du kommer til at arbejde på tværs af grænserne mellem musikalske genrer, kulturer og historiske perioder.

Der lægges både vægt på analysen af det enkelte stykke musik og på musikkens samspil med det omgivende samfund. Selvom uddannelsen overvejende er teoretisk, er praktisk musikudøvelse også en stor del af dagligdagen, fordi de praktiske færdigheder er forudsætningen for at kunne arbejde videnskabeligt med musik.