Undervisning og opbygning

Der er 12-20 timers undervisning om ugen på bacheloruddannelsen i musikvidenskab. Undervisningen foregår på større eller mindre hold, og der er altid mulighed for at komme i dialog med underviserne. I sang er der soloundervisning på første studieår.

Bemærk, at du for at kunne blive optaget på studiet skal have bestået en adgangsprøve, der dokumenterer visse grundlæggende færdigheder inden for sang, hørelære og klaverspil. Læs mere om adgangsprøven her.

Forberedelse og studieformer

Det meste af din dagligdag op til en fuld 37-timers arbejdsuge går med at forberede dig, dvs. læse, arbejde med stoffet, forberede sig til undervisning og øve i fagets praktiske discipliner. I studiestarten får du og dine medstuderende inddelt i læse-, lytte- og øvegrupper.

Afhængigt af hvor meget musik du har spillet, før du begynder på studiet, skal du påregne at bruge en del tid på at opnå praktiske musikalske færdigheder. Det vil sige, at du udover at læse og analysere også skal bruge tid på at øve dig i at spille og synge.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Ved studiestart får du udleveret en Studievejledning, hvor du kan læse om, hvor meget tid, du ca. skal bruge på de enkelte fagelementer. 

1. år 1. semester
2. semester
Populærmusik og musikalsk antropologi (15 ECTS)  Musikhistorie og musikhistorisk metode (15 ECTS) 

Analyse og satslære 1 (5 ECTS)

Praktiske discipliner 1 (10 ECTS)

Analyse og satslære 2 (5 ECTS)

Praktiske discipliner 2 (10 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Musikvidenskabeligt emne med analyse (15 ECTS)

Musikvidenskab, æstetik og kulturteori (15 ECTS)

Musikledelse med arrangement (15 ECTS)

Musikvidenskabeligt emne med performance og produktion (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)