Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Musikvidenskab > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på musikvidenskab

Der er cirka 12 timers undervisning om ugen på bacheloruddannelsen i musikvidenskab. Undervisningen foregår på større eller mindre hold, og der er altid mulighed for at komme i dialog med underviserne. I sang og klaver er der soloundervisning. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.

Bemærk, at du for at kunne blive optaget på studiet skal have bestået en adgangsprøve, der dokumenterer visse grundlæggende færdigheder inden for sang, hørelære og klaverspil. Læs mere om adgangsprøven og de enkelte discipliner her.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Det meste af din dagligdag op til en fuld 37-timers arbejdsuge går med at forberede dig, dvs. læse, arbejde med stoffet, forberede sig til undervisning og øve i fagets praktiske discipliner. Det er en god idé at finde sammen med medstudierende i læse-, lytte- og øvegrupper.

Afhængigt af hvor meget musik du har spillet, før du begynder på studiet, skal du påregne at bruge en del tid på at opnå praktiske musikalske færdigheder. Det vil sige, at du udover at læse og analysere også skal bruge tid på at øve dig i at spille og synge.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i musikvidenskab består af 9 moduler, som du kan se i skemaet nedenfor. Modulerne består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester
Modul 1: Musikhistorie (15 ECTS) Modul 3: Populærmusik og musikalsk antropologi (15 ECTS)

Modul 2: Teoretisk og praktisk satsforståelse 1:

  • Analyse og musikteori 1 (7,5 ECTS)
  • Hørelære og praktisk satsforståelse 1 (7,5 ECTS)

Modul 4: Teoretisk og praktisk satsforståelse 2:

  • Analyse og musikteori 2 (7,5 ECTS)
  • Hørelære og praktisk satsforståelse 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 5: Musikvidenskab, æstetik og kulturteori (15 ECTS)

Modul 7: Musikvidenskabeligt emne med analyse (15 ECTS) 

Modul 6: Valgfag A:

a) Musikvidenskab med performance (15 ECTS) eller

b) Gymnasierettet valgfag 1 (15 ECTS)

Modul 8: Valgfag B:

a) Musikvidenskabeligt seminar (15 ECTS) eller

b) Gymnasierettet valgfag 2 (15 ECTS

3. år 5. semester 6. semester
Modul 9: Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)