Spørgsmål og svar om studiet - mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)

Hvad er nærorientalsk arkæologi?

Nærorientalsk arkæologi er studiet af den materielle kultur (arkitektur, grave, flint, keramik m.m.) fra arkæologiske lokaliteter og områdestudier i Mellemøsten (den Nære Orient). Du får både en praktisk og en teoretisk indføring i fagets indhold, teknik og anvendte metoder. Hovedvægten ligger på at give dig et godt kendskab til arkæologiske levn fra flere tidsperioder og forskellige geografiske hovedområder, samt kendskab til diverse fortolkninger af arkæologisk materiale, suppleret med en praktisk udgravningserfaring.

Hvilke forudsætninger skal jeg have?

Du skal have en adgangsgivende eksamen til universitetet, men gode sprogkundskaber i primært engelsk, men også tysk og fransk er en klar fordel. Læs mere om adgangskrav.

Hvordan kan jeg forberede mig på mit studium?

Du kommer jo for at lære faget - ingen forventer, at du kan det hele på forhånd. Men hvis du kender lidt til Mellemøstens tidligste historie (Mesopotamien, Assyrien, Hittiterriget, Ægypten) har du et lille forspring.

Kan jeg deltage i udgravninger i Mellemøsten?

Efter 1. år er der en arkæologisk feltskole i Jordan, hvor du lærer de grundlæggende teknikker i udgravninger. Læs mere om udlandsophold, feltskole og ekskursioner.

Hvad kan jeg, når jeg er færdig?

De fleste humanister stiller sig selv det spørgsmål, eftersom de ikke gennemgår en professionsuddannelse, men man kan en del. For det første har du det brede humanistiske overblik, der gør dig i stand til at læse et stort pensum, systematisere din viden og videreformidle det. Som arkæologi-uddannet kan du deltage i arkæologiske udgravninger både herhjemme og i udlandet, og du lærer meget om mellemøstlige forhold via rejser og studieture til områderne. Læs mere om jobmuligheder.

Hvor meget tid skal jeg bruge på min uddannelse?

Som udgangspunkt skal du regne med, at det er et fuldtidsstudium. I begyndelsen er det svært at disponere sin tid ordentligt, men sørg for at få nogle gode studievaner fra starten.

Hvor ofte er der undervisning?

Det første år skal du regne med 8-12 timers undervisning. Generelt bestemmer du selv, hvor ofte du går til undervisning, da der ikke er mødepligt, men jo mere du opholder dig på universitetet, jo lettere og mere interessante vil dine studier føles.
Læs mere om undervisningen.

Hvordan er studiemiljøet?

Af en afdeling med syv fag synes vi selv, at studiemiljøet er ret godt. En stor del af studiemiljøet er samlet omkring torsdagsbaren Barbylon og diverse fester. Dertil er der en del aktive foreninger med mere eller mindre tilknytning til afdelingen: Orientalsk Forum, Dansk Ægyptologisk selskab, Palæstina-gruppen osv.

Du kan også vælge at involvere dig i studenterpolitik, hvor der altid vil være plads til en til. Derudover er der foredrag, filmforevisninger og lignende. Generelt er stedet åbent over for nye idéer - og tiltag opstår ofte på tværs af faggrænserne og årgangene. Oldtidsfagene har en fast årlig studietur på 4 dage til museerne i Berlin.
Læs mere om studiemiljøet på faget.

Hvilke undervisere får jeg?

På grunduddannelsen (bacheloruddannelsen) har du en faglærer og en hjælpelærer (ofte en ældre studerende) tilknyttet hvert kursus. Faglæreren står for forelæsningerne, mens hjælpelæreren "samler op" på spørgsmål til stoffet, litteratur m.m. samt gennemgår øvelser (2 skriftlige prøver á 5 sider på 1. semester).

På kandidatuddannelsen har du en faglærer og en vejleder til opgaver og speciale. Faget er ikke stort, så der er ikke så mange fastansatte. Der ansættes også eksterne lektorer og undervisningsassistenter fra semester til semester.

Hvor kan jeg læse henne?

Vi har et bibliotek, hvor der er tilknyttet tre større læsesale og en del mindre til specialestuderende. Der er desuden mulighed for at lave sin egen kaffe eller te, hvis man ikke vil proviantere i kantinen.

Hvad skal jeg læse?

Der er et forslag til fast pensum til grunduddannelsen. Du skal regne med at anskaffe dig en engelsk og tysk ordbog og en grundbog i grammatik. De fleste bøger, der skal bruges på 1. år, kan købes i boghandlen Academic Books på KUA. Underviseren kan også vælge at lave et kompendium, og på biblioteket findes en række bøger, håndbøger og tidsskrifter. Alle til fri afbenyttelse, men aldrig til hjemlån. Studiet er beregnet til at skulle tage 37 timer (fuld tid) med læsning, forberedelse og undervisningsdeltagelse.