Undervisning og opbygning

På mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) læser du sammen med de studerende på mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) og mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) det første halve år. Undervisningen foregår enten i form af holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende eller som forelæsninger, som på nogle kurser kombineres med øvelsestimer.

Studierne giver dig indsigt i det nærorientalske områdes historie, kultur og samfund og du kommer til at arbejde med en række væsentlige temaer i menneskets sociale liv gennem årtusinder fx gennem emner som domesticering, agerbrug og husdyrhold samt dannelsen af landsbysamfund, byer, stater og imperier. Du lærer at fortolke og rekonstruere oldtidskulturer ved at studere arkæologiske fund, arkitektur og landskaber.

På uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) har du rig mulighed for at tage på ekskursioner, feltarbejde og studieophold i udlandet. Læs om mulighederne for udlandsophold.

Forberedelse og studieformer

Størstedelen af arbejdet på studiet består i at finde kilder og indsamle materiale, læse, oversætte, reflektere over og analysere stoffet. Det meste af din dagligdag går med at forberede dig på undervisningen. Du kan arbejde derhjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe.

Litteratur og undervisningssprog

Der anvendes udelukkende fremmedsproget litteratur, og derfor er det en forudsætning, at du er fortrolig med engelsk, tysk og gerne fransk og er indstillet på at deltage i engelsksprogede kurser og seminarer under studieforløbet.

Eksamensformer

Eksamensformerne varierer alt efter hvilket fag, du følger og omfatter både mundtlige prøver såvel som skriftlige opgaver. Du kan læse mere om de eksamensformer, der knytter sig til de enkelte fag i studieordningen. 

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier (et årsværk) svarer til 60 point. 

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer: historie, arkæologi, samfund (15 ECTS)

Arkæologisk praksis 1 (15 ECTS)
Introduktion til Ægyptens

oldtidskultur (15 ECTS)

Tilgange til arkæologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Arkæologisk praksis 2 (15 ECTS) Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 2 (15 ECTS)
Temaer og emner i nærorientalsk arkæologi 1 (15 ECTS) Videnskabsteori (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)