Studieliv

Når du starter på nanoscience, får du en god introduktion til både studielivet og alt det praktiske, du skal vide om uddannelsen.

Læs mere om studiestarten på nanoscience her >>

Herunder kan du læse lidt mere om, hvad studielivet på nanoscience rummer:

 

Årsfest

Dværgfesten er nanosciences årsfest, for alle ansatte og studerende på nanoscience. Den afholdes hvert år i slutningen af fjerde blok og er en rigtig god mulighed for at lære de studerende fra andre årgange, dine forelæsere og andet personale på studiet bedre at kende. Dagen løber af stablen med en konkurrence, efterfulgt af spisning og musik. Herefter festes og hygges til langt ud på natten.

Science Dating

Til Science Dating får de studerende mulighed for at møde virksomheder og høre om projektsamarbejder. Før selve datingen præsenterer hver virksomhed sig kort med slideshow og et lille foredrag, og giver et billede af hvad virksomheden beskæftiger sig med. Derefter forløber science datingen, som er baseret på samme koncept som speed dating – de inviterede virksomheder fordeles ved hver sit bord, og de studerende skiftes i små grupper til at snakke med virksomhederne i 15 minutter af gangen.

Match Making

Der er også mulighed for at deltage i et Match Making arrangement. Her kan du som studerende møde de forskellige grupper og høre om muligheden for et samarbejde i forbindelse med eks. et bachelorprojekt. 

Jule- og påskefrokost

De studerende har også deres egen julefrokost, der oftest ligger den 2. fredag i december. Der er tradition for, at det er de nystartede studerende i festudvalget, der står for at arrangere festen, hvor langt de fleste studerende deltager. Udover julefrokosten har de også en påskefrokost, der ligger fredagen i eksamensugen ved påske.

 

 

På billedet ses studerende på skitur. 

Du vil få en masse nye venner, når du starter på universitetet, som du sikkert gerne vil se i din fritid også. Her findes der flere aktiviteter, du frit kan deltage i. Udover de årlige begivenheder er der også en række andre aktiviteter, du kan deltage i.

Fredagscafé og -bar

Som studerende på nanoscience har du adgang til to fredagsbarer, der begge ligger i campusområdet. Caféen? er de naturvidenskabeliges traditionsrige fredagsbar, der er åben alle ugens dage som café, og hver fredag som bar frem til kl. 03. Ud over at være en normal café og bar afholder Caféen? også special arrangementer, som quiz aftener, film aftener mm.

Hvert år afholder Caféen? en fodboldturnering, hvor alle fagretningerne dyster mod hinanden. Nanoscience har selvfølgelig også et hold. Holdet aftaler træning m.m. gennem de studerendes facebookgruppe. Alle er velkomne. 

mBar er en café, der er oprettet specielt for de bioteknologiske fag, men den er også åben for resten af de studerende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. mBar har også åbent i dagtimerne som café. Derudover afholder mBar fredagsbar den første fredag i hver måned.

Hyttetur

I løbet af året plejer de nystartede studerende på nanoscience at arrangere en hyttetur, specielt for de studerende. Den ligger typisk i en weekend og er ren og skær hygge. Studerende fra alle årgangene deltager i hytteturen, og mange nye venskaber er opstået på disse ture.

KU Studenteridræt (KSI)

KSI er en forening, der tilbyder et væld af aktiviteter til studievenlige priser. Her kan du gå til alt fra dans til boldspil, kampkunst og vandaktiviteter. De fleste deltagere på holdene er selv studerende, så KSI kan også bruges til at møde nye mennesker eller til at lave noget aktivt med eksisterende venner fra andre studieretninger.

Skitur

På nanoscience er der også en årlig skitur. Den plejer at blive arrangeret sammen med kemi og molekylær biomedicin, da det giver muligheder for bedre tilbud samt at lære hinanden at kende på tværs af studierne.

 

 

Studiepolitik

Som universitetsstuderende har du en reel mulighed for at få indflydelse på dit studie, bl.a. gennem fagrådet, et studenterpolitisk organ. Alle studieretninger på Københavns Universitet har deres eget fagråd. Nanosciences fagråd plejer at holde møde ca. engang om måneden. Der diskuteres både sociale og fagligt relevante ting til møderne.

Hvad er et fagråd?

Et fagråd minder mest af alt om elevrådet i gymnasiet og folkeskolen. Fagrådet giver de studerende en politisk indflydelse, der strækker sig fra sociale elementer eleverne imellem til det rent faglige indhold af kurser, og om de overhovedet skal være obligatoriske på uddannelsen.

Inden du starter på universitetet er det selvfølgelig svært at have nogen præferencer for, hvordan et kursus bedst vil fungere, men lige så snart du har fulgt undervisningen et stykke tid, får du et godt indblik i, om kurserne eventuelt kunne fungere bedre. Dette tages op til diskussion i fagrådet. Studerende fra alle årgange er aktive i fagrådet, så emnerne bliver vendt på tværs af alder og faglig erfaring. Fagrådet er åbent for alle studerende og alle har lige indflydelse. Der annonceres på facebook, hvornår der er møde.

Der er nær kontakt mellem undervisere, studieledere og fagråd. Da alle ønsker den bedst mulige undervisning, lytter studerende og videnskabeligt personale til hinanden. Denne kontakt giver studerende stor indflydelse på uddannelsen.

Andre studenterpolitiske organer

Af andre studenterpolitiske organer kan nævnes SCIENCErådet, der består af en fagrådsrepræsentant fra hver studieretning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Herudover findes Studienævnet, der står for at planlægge uddannelserne. Her sidder også studerende, udvalgt af fagrådet.

 

 

naNODE logo

naNODE er alumneforening for nanoscience-uddannelsen på Københavns Universitet. Foreningen er et netværk af færdiguddannede fra nanoscience, som de studerende også kan deltage i – med 100% studierabat.

Når du deltager i naNODE's events, får du hurtigt adgang til en stor mængde mennesker med relevante joberfaringer inden for nanoscience. Hvis du er heldig, kan du måske også få et studiejob herigennem.

Læs mere på naNODE's egen hjemmeside