Undervisning og opbygning - Bachelor i nanoscience – Københavns Universitet

Nanoscience > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på tre måder:

  • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.
  • Eksaminatorier eller regneøvelser, som du skal bruge til gennemgang af stoffet. Dette fungerer som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Laboratorieøvelser og feltkurser, som giver dig mulighed for at arbejde med teorien i praksis.

Opbygning

På bacheloruddannelsen i nanoscience kommer du i høj grad til at afprøve teorierne i praksis gennem laboratorieøvelser og eksperimentelle projekter. I løbet af de første år får du en grundfaglig viden inden for kemi, fysik og biologi, som nanoscience hviler på. Når du har taget de obligatoriske kurser, har du mulighed for at vælge dit faglige fokus.

Valgfrihed

På andet og tredje år har du tre begrænset valgfrie kurser og fire helt valgfrie kurser. De begrænset valgfrie kurser skal du vælge fra en pulje (se listen nederst på siden). De helt valgfrie kurser bestemmer du selv indholdet af. Du kan fx lave et virksomhedsprojekt, følge kurser på andre universiteter eller tage på studieophold i udlandet.

Bacheloruddannelsen i nanoscience giver dig mulighed for at sammensætte begrænset valgfrie og valgfrie kurser ud fra dine faglige interesser, så du tidligt får opbygget din egen faglige profil. Din profil kan danne udgangspunkt for bachelorprojektet, og du kan udbygge profilen, hvis du senere fortsætter på kandidatuddannelsen i nanoscience.

Bachelorprojekt og speciale

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et emne, du synes er spændende. Du kan lave projektet hos en forskergruppe eller i en virksomhed.

Som studerende ved nanoscience skal du lave dit bachelorprojekt – og senere dit kandidatspeciale, hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i nanoscience – i tæt samarbejde med en af forskningsgrupperne ved Nano-Science Center. Du bliver en del af gruppen og deltager i gruppemøder samt de sociale aktiviteter, som gruppen laver.

Du kan fx arbejde sammen med Geonano-gruppen på et projekt, hvor du ved brug af et Atomic Force Mikroskop (AFM) skal undersøge, hvordan calcit vokser i takt med, at havvandets sammensætning ændrer sig. Bliver du studerende ved Nanokemi-gruppen, kan du fx arbejde på et projekt, hvor du kan være med til at udvikle molekylære ledninger. 

Bacheloruddannelsen i nanoscience ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Nano 1 - introduktion til nanovidenskab Introduktion til matematik for de kemiske fag Sandsynligheds-regning, dataanalyse og indledende ellære Elektromagnetisme og elektronik
Organisk kemi i naturvidenskab Almen og uorganisk kemi Lineær algebra og klassisk mekanik
2. år Nanotermodynamik Nanokvant Kvantefænomener i nanosystemer Molekylær statistik
Nanobio 1 Nanobio 2
3. år Nanobio 3
Bachelorprojekt

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge mindst to kurser fra denne liste: