Undervisning og opbygning

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Du arbejder med fagets problemstillinger både teoretisk og i praksis og får på den måde rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

Opbygning

Uddannelsens første år består af et fælles grundforløb på naturressourcer. Grundforløbet giver dig en bred naturvidenskabelig basisviden, og introducerer dig for miljøforvaltning og miljøøkonomi, så du bliver klædt godt på til at fortsætte din uddannelse inden for en af specialiseringerne plantevidenskab, miljøvidenskab, naturforvaltning eller miljøøkonomi.

Grundforløb:

Valget af specialisering sker i slutningen af første studieår, så du har god tid til at finde ud af, hvad du har lyst til at specialisere dig i. Specialiseringen svarer til halvandet års studier, og undervisningen er fordelt på andet og tredje år. Inden for specialiseringen er hovedparten af kurserne obligatoriske, og andre er begrænset valgfrie (inden for en bestemt gruppe fag).

Udover specialiseringskurserne følger du desuden en række valgfrie kurser, som du sammensætter helt frit. På den måde kan du skabe din egen, unikke profil. Som en del af uddannelsen er det også muligt at følge andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller tage på udlandsophold.

I alle specialiseringerne indgår desuden et specifikt temakursus. Temakurset er et problemorienteret forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fra dine andre kurser, til at fordybe dig i tværfaglige problemstillinger.