Undervisning og opbygning

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Du arbejder med fagets problemstillinger både teoretisk og i praksis og får på den måde rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

Opbygning

Uddannelsens første år består af et fælles grundforløb på naturressourcer. Grundforløbet giver dig en bred naturvidenskabelig basisviden, og introducerer dig for miljøforvaltning og miljøøkonomi, så du bliver klædt godt på til at fortsætte din uddannelse inden for en af specialiseringerne plantevidenskab, miljøvidenskab, naturforvaltning eller miljøøkonomi.

Valget af specialisering sker i slutningen af første studieår, så du har god tid til at finde ud af, hvad du har lyst til at fokusere på. Specialiseringen svarer til halvandet års studier, og undervisningen er fordelt på andet og tredje år. Inden for specialiseringen er hovedparten af kurserne obligatoriske, og andre er begrænset valgfrie (inden for en bestemt gruppe fag).

Udover specialiseringskurserne følger du desuden en række valgfrie kurser, som du sammensætter helt frit. På den måde kan du skabe din egen, unikke profil. Som en del af uddannelsen er det også muligt at følge andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller tage på udlandsophold.

I alle specialiseringerne indgår desuden et specifikt temakursus. Temakurset er et problemorienteret forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fra dine andre kurser, til at fordybe dig i tværfaglige problemstillinger. 

Specialiseringer på naturressourcer

 

 

 

 

 

Specialiseringen i naturforvaltning handler om menneskets forhold til og brug af naturen. Du kommer til at beskæftige dig med naturen som økologisk system, med mennesket som bruger af naturen, og med de love og regler, vi sætter for at beskytte naturen og bruge den bæredygtigt.

Du kommer også til at undersøge spørgsmål som fx hvordan politiske beslutninger påvirker naturen, hvordan landbrugsproduktion påvirker naturområder, hvordan man opstiller en plan for brug, og hvordan man beskytter naturområder. Du vil desuden få indsigt i dyre- og plantesamfund, samt jordbundens beskaffenhed i naturområder.

På andet år er der fokus på vilkårene for den danske natur og på, hvordan lovgivningen inden for natur og miljø er skruet sammen. Tredje år er mere frit, og her kan du vælge valgfag, som målretter din uddannelse til den kandidatuddannelse, du ønsker at fortsætte på.

Desuden skal du på tredje år vælge et temakursus. Temakurset er et problemorienteret forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fra dine andre kurser, til at fordybe dig i tværfaglige problemstillinger. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.

Specialiseringen i naturforvaltning ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Naturressourcer og økologi Indledende økonomi Dyrs og planters diversitet
Matematik og databehandling Naturressourcers kemi 1 Naturressourcer: Forvaltning og økonomi Jord, vand og planter
2. år Natur- og landskabspolitik Miljø- og planlovgivning Begrænset valgfrit kursus Botanik
Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus
3. år Statistisk dataanalyse 1 Tema: Natur, miljø og samfund Fagets videnskabsteori Valgfrit kursus
Valgfrit kursus Bachelorprojekt

Begrænset valgfrie kurser

 Du skal vælge mindst ét begrænset valgfrit kursus fra nedenstående liste:

Derudover skal du vælge mindst to kurser fra listen herunder: