Specialiseringer på naturressourcer

Det første år på naturressourcer følger du et grundforløb, som er fælles for alle studerende på uddannelsen. Derefter skal du fortsætte din uddannelse inden for en af følgende specialiseringer:

Plantevidenskab

Du kommer til at arbejde med planteproduktion i land-, skov- og havebrug. Du bliver ekspert i samspillet mellem jord, vand og planter, og hvordan vi bruger disse ressourcer bedst muligt. Skal vi fx satse på planter til fødevarer eller til biobrændsel? Eller betyder klimaforandringerne, at vi skal dyrke andre afgrøder i Danmark?
Læs mere om specialiseringen i plantevidenskab her

Miljøvidenskab

Her kan du specialisere dig i løsninger til bæredygtig produktion: Hvordan sikrer vi fx rent grundvand? Er vi nødt til at have søvand i hanen om få år? Hvordan påvirker økologi miljøet? På denne specialisering ser du på naturen ’gennem mikroskop’. 
Læs mere om specialiseringen i miljøvidenskab her

Naturforvaltning

Du kommer til at beskæftige dig med menneskers brug af naturen og de love og regler, vi skaber for at beskytte naturen. Du har evnen til at forme landskabet gennem forvaltning. Skal vi fx have nationalparker eller landbrug? Er der plads til ulve i Danmark, og hvad betyder de for naturen? Og skal vi have fri adgang til strande?
Læs mere om specialiseringen i naturforvaltning her

Miljøøkonomi

På denne specialisering bruger du økonomiske metoder og værktøjer til at regne på samfundsøkonomiske konsekvenser af fx ændringer i miljølovgivning. Du sætter kroner og ører på værdier, som er svære at prissætte. Du kan fx regne på, om det bedst kan betale sig at benytte et skovområde til skovdrift eller en gåtur i skoven? Hvad vil det betyde, hvis hele Danmark bliver økologisk?
Læs mere om specialisering i miljøøkonomi her