Naturforvaltning

Specialiseringen i naturforvaltning handler om menneskets forhold til og brug af naturen. Du kommer til at beskæftige dig med naturen som økologisk system, med mennesket som bruger af naturen, og med de love og regler, vi sætter for at beskytte naturen og bruge den bæredygtigt.

Du kommer også til at undersøge spørgsmål som fx hvordan politiske beslutninger påvirker naturen, hvordan landbrugsproduktion påvirker naturområder, hvordan man opstiller en plan for brug, og hvordan man beskytter naturområder. Du vil desuden få indsigt i dyre- og plantesamfund, samt jordbundens beskaffenhed i naturområder.

På andet år er der fokus på vilkårene for den danske natur og på, hvordan lovgivningen inden for natur og miljø er skruet sammen. Tredje år er mere frit, og her kan du vælge valgfag, som målretter din uddannelse til den kandidatuddannelse, du ønsker at fortsætte på.

Desuden skal du på tredje år vælge et temakursus. Temakurset er et problemorienteret forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fra dine andre kurser, til at fordybe dig i tværfaglige problemstillinger. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.

Specialiseringen giver dig både indsigt i, hvordan naturen fungerer, og hvordan vi mennesker forvalter naturen. Naturforvaltning er altså for dig, der er interesseret i de politiske og lovgivningsmæssige rammer for, hvordan natur og landskab anvendes – og samtidig vil vide noget om naturen i sig selv.

Uddannelsen med specialiseringen i naturforvaltning ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Naturressourcer og økologi Indledende økonomi Dyrs og planters diversitet
Matematik og databehandling Naturressourcers kemi 1 Naturressourcer: Forvaltning og økonomi Jord, vand og planter
2. år Natur- og landskabspolitik Miljø- og planlovgivning Botanik
3. år Statistisk dataanalyse 1 Tema: Natur, miljø og samfund Fagets videnskabsteori
Bachelorprojekt

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

 

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét begrænset valgfrit kursus fra nedenstående liste:

Derudover skal du vælge mindst to kurser fra listen herunder: