Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på odontologi, skal du opfylde disse adgangskrav:

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A
  • Kemi B, Biologi A og Fysik C 

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. Her skal du bestå kvote 2-prøven, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse.

Når du søger om optagelse

 

 

 

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvote 1 
Kvote 1 er for dig, der vil søge om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen. Vi optager de ansøgere, der har det de højeste gennemsnit først, indtil pladserne er fyldt op. Når alle ansøgninger er modtaget og behandlet, kan vi udregne årets adgangskvotient.

Læs mere om optagelse i kvote 1

Kvote 2
Du kan søge om optagelse i kvote 2, hvis du er usikker på, om dit gennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1, eller hvis du har en eksamen, der kun giver adgang til at søge i kvote 2. 

I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve og bestå den. Hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, inviterer vi dig til et skriftligt interview.

Læs mere om optagelse i kvote 2

90% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 10% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

 

 

 

 

 

 

 

For at søge om optagelse i kvote 1 og komme i betragtning til optagelse på uddannelser, der har ledige pladser 26. juli og ved den efterfølgende ledig plads-optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du ikke mindst 6,0 i gennemsnit, skal du søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

I kvote 1 er 6,0 dog ikke nok til at blive optaget på denne uddannelse. I kvote 1 bliver ansøgere med et højere gennemsnit optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit. Det gennemsnit du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at blive optaget i kvote 1, kaldes adgangskvotienten.

I kvote 2, er det muligt at søge ind med et gennemsnit på mindre end 6,0, da en bestået kvote 2-prøve, viser os, at du har kvalifikationer, der svarer til 6,0 eller højere.

Adgangskvotienten fra sidste år, kan du se under "Optagelsestal" på denne side.