Vurdering i kvote 2 på odontologi

Kvote 2-vurdering på odontologi

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: