Faglig profil og job - Bachelor i odontologi – Københavns Universitet

Odontologi > Faglig profil og job

Faglig profil og job

piger på gang

Hvilke kompetencer får du?

InstrumenterPå bacheloruddannelsen i odontologi får du en omfattende indsigt i de basale fag, der danner grundlag for tandlægevidenskaben, og du er med en række parakliniske fag godt forberedt til kandidatuddannelsen i odontologi.

Du bliver i stand til at udføre forebyggende tandpleje på såvel individniveau som på populationsniveau, og du kan udføre simple tandbevarende odontologiske behandlinger. Læs mere om kompetenceprofilen for bacheloruddannelsen i odontologi.

Du kan ikke arbejde som tandlæge med en bacheloruddannelse i odontologi. Hvis du vil være tandlæge, skal du også færdiggøre kandidatuddannelsen i odontologi. Gennemført kandidatuddannelse giver dig ret til autorisation som tandlæge. 

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Uddannelsen kvalificerer primært til optagelse på kandidatuddannelsen i odontologi men også til andre akademiske sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser eventuelt på grundlag af relevant supplering.  

Efter gennemførelse af uddannelsen har du ret til at anvende titlen bachelor (BSc) i odontologi og Bachelor of Science (BSc) in Dental Surgery

Som færdiguddannet tandlæge (cand.odont.) kan du blandt andet arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og behandling i kommunalt eller privat regi. Du kan både arbejde med børnepatienter og voksenpatienter. 

Du kan også blive specialtandlæge, hvis du videreuddanner dig inden for et af to specialer: Bøjletandlæge (ortodonti) eller tand-, mund- og kæbekirurg. Hvis du har lyst til en forskerkarriere, giver tandlægeuddannelsen også mulighed for dette.

Det er også muligt at bruge dine kompetencer frivilligt i foreninger eller på humanitært arbejde.

Kandidatuddannelser - eksempler