Karrieremuligheder - Bachelor i odontologi – Københavns Universitet

Odontologi > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i odontologi er første led i den samlede uddannelse til tandlæge.

Som færdiguddannet tandlæge kan du arbejde på private eller offentlige klinikker, eller du kan finde job inden for fx forskning, undervisning eller i medicinalindustrien. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi eller ortodonti (bøjletandlæge).

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

På bacheloruddannelsen i odontologi får du en omfattende indsigt i de basale fag, der danner grundlag for tandlægevidenskaben, og du er med en række parakliniske fag godt forberedt til kandidatuddannelsen i odontologi.

Du bliver i stand til at udføre forebyggende tandpleje på såvel individniveau som på populationsniveau, og du kan udføre simple tandbevarende odontologiske behandlinger.

Du kan ikke arbejde som tandlæge med en bacheloruddannelse i odontologi. Hvis du vil være tandlæge, skal du også færdiggøre kandidatuddannelsen i odontologi. En gennemført kandidatuddannelse giver dig ret til autorisation som tandlæge. 

Læs mere om kandidatuddannelsen i odontologi

Hvad kan jeg læse videre til?

Bacheloruddannelsen i odontologi kvalificerer primært til optagelse på kandidatuddannelsen i odontologi.

Læs mere om kandidatuddannelsen i odontologi

Du kan dog også fortsætte med andre akademiske sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser, fx humanbiologi.

Hvad kan jeg blive?

Efter gennemførelse af bacheloruddannelsen har du ret til at anvende titlen bachelor (BSc) i odontologi og Bachelor of Science (BSc) in Dental Surgery.

Som færdiguddannet tandlæge (cand.odont.) kan du blandt andet arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og behandling i kommunalt eller privat regi. Du kan både arbejde med børnepatienter og voksenpatienter. 

Du kan også blive specialtandlæge, hvis du videreuddanner dig inden for et af to specialer: Bøjletandlæge (ortodonti) eller tand-, mund- og kæbekirurg. Hvis du har lyst til en forskerkarriere, giver tandlægeuddannelsen mulighed for dette. Du kan også bruge dine kompetencer frivilligt i foreninger eller på humanitært arbejde.

Ekstra information / Sidebar