Studielivet på odontologi

pige ved bord

Der er mange undervisningstimer og øvelser i mindre hold på odontologi. Du kommer under studiet til at arbejde tæt sammen med dine medstuderende. Det hold, man starter på ved studiestart, følger man hele uddannelsen igennem. Derfor er der oftest et godt sammenhold, og der knyttes gode venskaber på uddannelsen og på tværs af holdene.

Inden studiestart bliver du som ny studerende tilbudt at deltage i studiestarten, hvor du får lejlighed til at lære medstuderende på årgangen lidt at kende. Hvert hold får tilknyttet tutorer (ældre studerende), som vil hjælpe jer godt i gang på uddannelsen og som studerende.