Studielivet på odontologi

pige ved bord

Der er mange undervisningstimer og øvelser i mindre hold på odontologi. Du kommer desuden under studiet til at arbejde tæt sammen med dine medstuderende. Det hold man starter på ved studiestart, følger man ligeledes hele uddannelsen igennem. Derfor er der oftest et godt sammenhold og der knyttes gode venskaber på uddannelsen, og på tværs af holdene.

Inden studiestart bliver du som ny studerende tilbudt at deltage på en rustur, hvor du får lejlighed til at lære alle medstuderende på årgangen lidt at kende. Efter rusturen vil hvert hold få tilknyttet tutorer, som vil hjælpe jer godt i gang på uddannelsen og som studerende.

Se film om studielivet på Københavns Universitet.

Find flere informationer om studielivet på Københavns Universitet, fx mødesteder for studerende.