Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på økonomi, skal du opfylde disse adgangskrav:

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation