Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen økonomi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Adgangsgivende eksamen 
  • Mindst 6,0 i gennemsnit (se nedenfor)
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.