Tidligere studerende på en uddannelse

VIGTIGT: Denne side er under opdatering. Læs om de gældende regler for genindskrivning, overflytning, studieskift.

Hvis du har været optaget på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse, skal du undersøge, om du skal søge om optagelse via optagelse.dk, eller om du via fakultetet skal søge om genindskrivning, studieskift eller overflytning. 

Læs om de 4 muligheder her, og se hvad der passer til din situation.

Genindskrivning - samme uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme fuldtidsuddannelse på Københavns Universitet eller på et andet dansk universitet og har bestået, hvad er svarer til første studieår.

Ansøgningsfrist

1. marts (studiestart 1. september)
Ansøgningsportalen åbner 16. januar

15. oktober (studiestart 1. februar)
Ansøgningsportalen åbner 2. september

Du kan søge om genindskrivning via fakultetet, hvis:

 • du har bestået, hvad der svarer til første studieår på den ønskede uddannelse som fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et dansk universitet.
 • der er ledige pladser på den ønskede uddannelse. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.
 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt af uddannelsen (hvis du selv udmeldte dig) til studiestart.
 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).
 • du opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Ved genindskrivning indskrives du normalt på den nyeste studieordning. Har du tidligere været indskrevet på en ældre studieordning, kan du risikere, at nogle af dine tidligere beståede eksaminer ikke kan overføres og du får et ECTS-tab.

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse på KU, vil dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig gælde.

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Sådan søger du om genindskrivning.

Mulighed for dispensation

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal søge om dispensation til at blive genindskrevet. Du skal søge dispensation, hvis du:

 • har brugt dine eksamensforsøg.
 • ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav.
 • har brugt din maksimale studietid.
 • ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på din adgangsgivende eksamen.

Udfyld denne blanket og vedhæft den til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at vedhæfte dokumentation med din dispensationsansøgning.

Overflytning til KU

Hvis du er optaget på samme fuldtidsuddannelse på et andet dansk universitet.

Ansøgningsfrist

1. marts (studiestart 1. september)
Ansøgningsportalen åbner 16. januar

15. oktober (studiestart 1. februar)
Ansøgningsportalen åbner 2. september

Du kan søge om overflytning via fakultetet, hvis:

 • du aktuelt er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet.
 • du i forbindelse med dine fuldtidsstudier har bestået eller vil bestå fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse.
 • der er ledige pladser på den ønskede uddannelse. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.
 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).
 • du opfylder adgangskravene til den ønskede uddannelse.    

Fakultetet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag.

Sådan søger du om overflytning.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Du skal være opmærksom på, at du alene kan søge om overflytning, hvis du er optaget på en anden dansk uddannelse og dér har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse. Er du ikke længere optaget på din tidligere uddannelse, men har bestået hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse, skal du ikke søge om overflytning, men i stedet søge om genindskrivning.

Studieskift

Hvis du er optaget på en anden uddannelse, og du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse.

Ansøgningsfrist

1. marts (studiestart 1. september)
Ansøgningsportalen åbner 16. januar

15. oktober (studiestart 1. februar)
Ansøgningsportalen åbner 2. september

Du kan søge om studieskift via fakultetet, hvis:

 • du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet.
 • du i forbindelse med dine fuldtidsstudier har bestået eller består fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse. Fagene må ikke være fra Åbent Universitet eller et udenlandsk universitet.
 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.
 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav.  

Fakultetet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Sådan søger du om studieskift.

Du skal være opmærksom på, at du alene kan søge om studieskift, hvis du er optaget på en anden dansk uddannelse og dér har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse. Er du ikke længere optaget på din tidligere uddannelse, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet søge om optagelse via optagelse.dk.

Optagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på den ønskede uddannelse og ikke længere er optaget på uddannelsen.

Selvom du har bestået eksaminer svarende til 1. studieår på den ønskede uddannelse, skal du også søge om optagelse via optagelse.dk, hvis du har bestået eksaminerne som:

 • en del af en deltidsuddannelse.
 • en del af en uddannelse på en uddannelsesinstitution uden for Danmark.
 • fuldtidsstuderende på en anden dansk bacheloruddannelse, hvor du ikke længere er indskrevet.

Når du søger om optagelse via optagelse.dk, søger du om at blive optaget forfra på uddannelsen. Søger du om optagelse på samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, og har du selv udmeldt dig, skal du senest være udmeldt af uddannelsen 1. april, for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse på KU, vil dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig gælde. Har du tidligere været indskrevet på en ældre studieordning, kan du risikere, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres og du får et ECTS-tab.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Læs om ansøgning og ansøgningsfrister for optagelse i kvote 1 og kvote 2.

Mulighed for dispensation

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal søge om dispensation til at blive optaget på uddannelsen. Du skal fx søge om dispensation hvis du tidligere er blevet udmeldt af uddannelsen.

Læs mere her, hvis du skal søge om dispensation i forbindelse med optagelsen.