Studiestart på økonomi

Professor David Dreyer Lassen fortæller om ulighed.

Dine første dage på uddannelsen

De første dage på uddannelsen er introdagene – de ligger i uge 35 (efterårsstart) og uge 4/5 (vinterstart). På introdagene introducerer vi dig til økonomiuddannelsen og til livet som studerende.

Introdagene begynder med en velkomst, hvor du bliver præsenteret for dagenes program og får praktiske oplysninger om dit nye studie. Du skal også møde dit stamhold. Dette hold skal du følge undervisning med de første to år af studiet. Det er også dit stamhold, som du skal på rustur med.

Rustur

Tutorerne inviterer alle nye studerende på en fælles intro-tur: Rusturen.
Rusturen på økonomi går som regel til Haderslev i Sønderjylland og finder sted i dagene lige op til semesterstart. Det er en rigtig god ide at deltage i rusturen, men deltagelse er ikke obligatorisk.

På rusturen fokuserer vi både på det sociale – på hygge og ryste-sammen-lege – og det faglige. Vi gennemgår f.eks. Absalon, som er vores online-læringsportal, og vores intranet. Du får også lejlighed til at se de forskellige undervisningsbøger og spørge til fagene og deres indhold.

Rusturen er alkoholfri, på nær til de to fester, hvor man må drikke alkohol fra kl. 17.

Din første undervisning starter uge 36 (efterårsstart) eller uge 6 (vinterstart)

Din første dag som studerende ligger i uge 36, hvis du starter i september og i uge 5, hvis du starter i februar. Vi anbefaler, at du tager computer med til forelæsningerne.

Når du får adgang til KUnet, som er vores intranet for studerende, vil du kunne se hele dit skema.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al information om de første uger på uddannelsen. Du finder studiestartsiderne her.