Undervisning og opbygning

Der er minimum 12 timers undervisning om ugen, og den foregår normalt på mindre hold og veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og diskussioner. Undervisningen er forskningsbaseret. Læs mere om forskningen på faget.

På første semester skal du have propædeutik, som er et intensivt, forberedende sprogindlæringsforløb. Du får grundlæggende forståelse for sprogets opbygning og bliver i stand til at læse lettere tekster, oversætte og føre en enkelt samtale på dit valgte sprog. De propædeutiske kurser, foregår på adskilte hold i hhv. russisk, polsk eller bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Ca. halvdelen af bacheloruddannelsen drejer sig om at lære det valgte sprog, mens den anden halvdel handler om at få viden om Østeuropas historie, kultur, litteratur og samfund. Se en beskrivelse af de enkelte fagelementer.

I nogle af kultur- og samfundsfagene undervises hele årgangen sammen, i andre er de helt eller delvis opdelt efter specialisering. Der vil både være forelæsninger og klasseundervisning, hvor de studerende deltager aktivt i diskussionerne og bidrager med oplæg i løbet af semestret. Jo længere du kommer i uddannelsen, jo mere vil du have mulighed for selv at vælge emner, der ligger inden for din sproglige og regionale specialisering i forbindelse med oplæg, opgaver og lignende.

Udlandsophold

Uddannelsens 5. semester foregår i udlandet i et relevant område, hvor det studerede sprog tales. Læs mere om udlandsophold her

Forberedelse og studieformer

Bacheloruddannelsen i østeuropastudier er en fuldtidsuddannelse. Det vil sige, at det er forventet at du bruger 37 timer om ugen på dit studie.

Se film om studiet, hvor studerende fortæller om hvor meget og hvordan de forbereder sig, om undervisningen om meget andet.

Størstedelen af arbejdet på uddannelsen består i at lære dit valgte sprogs grammatik og ordforråd, at læse skøn- og faglitteratur, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. Når du har ca. 12 timers undervisning om ugen, foregår det meste af din dagligdag (25 timer om ugen) med at forberede dig på undervisningen. Du kan arbejde alene derhjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe. Læsegrupper sammensættes af fagets tutorer. Læs mere om studiestart.

Litteratur og undervisningssprog

Dit valgte sprog fylder meget både i undervisningen og i undervisningsmaterialet. Du vil også blive undervist på dansk og læse tekster på dansk. Desuden er det forventet, at du kan læse tekster på akademisk engelsk. 

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i østeuropastudier består af både obligatoriske fag og mulighed for tilvalg, som er kurser du vælger Hvert fagelement tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester
Propædeutik A (15 ECTS) Propædeutik B (15 ECTS)
Østeuropas historie og kultur (15 ECTS) Ruslands/Polens/Balkans historie og kulturhistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Oversættelse til dansk (7,5 ECTS)

Mundtlig kommunikation (7,5 ECTS)

Tekstforståelse (7,5 ECTS)

Skriftlig kommunikation (7,5 ECTS)

Østeuropas aktuelle forhold (15 ECTS) Videnskabsteori (15 ECTS)
3. år 5. semester (foregår i udlandet) 6. semester

Mundtlig kommunikation og tekstanalyse (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)
Valgfrit emne (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
4. år 7. semester 8. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)